ઉકાઇ ડેમની સપાટી 340 ફુટે સ્થિરઃ ઇન્ફ્લો-આઉટફ્લો 22,000 ક્યુસેક


  સુરત

ઉકાઇ ડેમના
કેચમેન્ટમાં વરસાદ બંધ થવાની સાથે જ ૨૨
,૦૦૦ કયુસેક ઇનફલો અને આઉટફલો નોંધાતા છેલ્લા ૨૪ કલાકથી સપાટી ૩૪૦ ફૂટ પર સ્થિર
થઇ છે. સતાધીશો આટલી જ સપાટી હાલ જાળવી રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.

<

p class=”12News”>ઉકાઇ ડેમના
કેચમેન્ટમાં ગત દિવસોમાં ભારે વરસાદના પગલે ઉકાઇ ડેમની સપાટી રૃલલેવલ ૩૪૦ ફૂટથી દોઢ
ફૂટ ઉપર નોંધાતા ડેમના દરવાજા ખોલીને પાણી છોડવુ પડયુ હતુ. દરવાજા ખોલી સતત પાણી છોડીને
સપાટી ૩૪૦ ફૂટ સુધી લઇ આવ્યા બાદ મેઘરાજા પણ હવે શાંત થઇ ગયા છે. આજે દિવસ દરમ્યાન
૨૨
,૦૦૦ કયુસેક
ઇનફલો ઠલવાતા આટલુ જ પાણી ચાર હાઇડ્રોમાં છોડવાનું ચાલુ રાખતા ગઇકાલ સાંજે છ વાગ્યે
જે સપાટી નોંધાઇ હતી. તે ૨૪ કલાક પછી પણ એટલી જ ૩૪૦ ફૂટ નોંધાતા સતાધીશોએ રાહતના શ્વાસ
લીધા હતા. હાલ ડેમ ૯૦ ટકા ભરાયો છે. અને ભયજનક લેવલ સપાટી ૩૪૫ ફૂટ છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s