સુરતમાં એક જ દિવસમાં ત્રણ લાખ લોકોને વેક્સિનેશનનો ટાર્ગેટ


– શુક્રવારે સવારે 5=30 વાગ્યાથી રાત્રિના નવ વાગ્યા સુધી થશે વેક્સિનેશન

સુરત,તા.16 સપ્ટેમ્બર 2021,ગુરૂવાર 

સુરત મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવતીકાલ શુક્રવારે એક જ દિવસમાં ત્રણ લાખ લોકોને કોરોના વિરોધી રસી આપવા માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વહેલી સવારે સાડા પાંચ વાગ્યાથી રાત્રિના નવ વાગ્યા સુધી વેક્સિનેશન કરવામાં આવશે.

સુરત મહાનગરપાલિકાએ આવતીકાલે શહેરના 415 વેક્સીનેશન સેન્ટર ત્રણ લાખ લોકોને વેક્સિન મુકવા માટે આયોજન કર્યું છે. 89 સેન્ટર ઉપર ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન કરાવનાર ને વેક્સિન પાસે. જ્યારે 324 સેન્ટર પહેલો કે બીજો ડોઝ મુકવામાં આવશે. સુરત મહાનગરપાલિકાએ સરકાર પાસે પાંચ લાખ ડોઝ માગણી કરી છે. સુરત મહાનગરપાલિકાએ વહેલી સવારે સાડા પાંચ વાગ્યાથી રાત્રિના નવ વાગ્યા સુધી વેક્સિનેશન કરવામાં આવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s