દિલ્હીના સેઇફ વોલ્ટમાંથી 1.16 કરોડના હીરા ઉઠાવી ગયેલા કર્મચારીના આગોતરા નકારાયાસુરત

સંસ્કાર ડાયમંડ પેઢીએ આંગડીયા મારફતે દિલ્હી મોકલેલા હીરા પૈકી 24 નંગ હીરા લઇ ભરત રાજપૂત ઘર-ફોન બંધ કરી ગાયબ થઇ ગયો હતો

સુરતની
સંસ્કાર ડાયમંડ પેઢીના દિલ્હીના સેઇફ વોલ્ટમાંથી કુલ1.16 કરોડના ડાયમંડની ઉચાપતના મામલે
મહીધરપુરા પોલીસ ધરપકડ ટાળવા આરોપી કર્મચારીની આગોતરા જામીનની માંગને આજે એડીશ્નલ સેશન્સ
જજ આશાબેન અંજારીયાએ નકારી કાઢી  આરોપીના કસ્ટોડીયલ
ઈન્ટ્રોગેશનની જરૃર હોવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

ડાયમંડના
વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલી સંસ્કાર ડાયમંડ પેઢીના ફરિયાદી ભાગીદારે પોતાને ત્યાં ચાર
વર્ષથી સેલ્સમેન તરીકે નોકરી કરતાં આરોપી ભરત ખોડા રાજપુત (રે.ચોથાર ગામ
, નેસડા તા.વાવ
જિ.બનાસકાંઠા) વિરુધ્ધ રૃ.1.16 કરોડના ડાયમંડ ઓળવી જવા અંગે મહીધરપુરા પોલીસમાં
અરજી આપી હતી. પેઢીના ભાગીદારે તા8-6-21.ના લોકડાઉન ખુલતા આરોપી ભરત રાજપુતને
દિલ્હી ખાતે સેઇફ વોલ્ટ ખોલાવીને તેમાંથી માલ લેવા મુકવા માટેની જવાબદારી સોંપી
હતી. પેઢીએ આંગડિયામાં જુદી-જુદી તારીખે 86 નંગ હીરા દિલ્હીના સેઇફ વોલ્ટમાં મુકવા
મોકલ્યા હતા. તે પૈકીના રૃા.1.16 કરોડના 23 નંગ હીરા લઇ ભરત રાજપૂત ગાયબ થઇ ગયો
હતો. આ કેસમાં પોલીસ ધરપકડથી બચવા ભરત રાજપૂતે આગોતરા જામીન માંગ્યા હતા. જેના
વિરોધમાં એપીપી દિપેશ દવેએ જણાવ્યું હતું કે આરોપી તપાસમાં સહકાર આપતા નથી.
ફરિયાદીનો વિશ્વાસ જીત્યા બાદ કરોડો રૃપિયાના હીરાનું સેઇફ વોલ્ટ સાચવવા નોકરીએ
રાખેલ હતા. પરંતુ આરોપી પોતાના રહેણાંકનું મકાન બંધ કરીને ક્યાંક ચાલ્યા ગયા છે.
જેથી કોર્ટે ગુનાની ગંભીરતા તથા કરોડો રૃપિયાના હીરાનો માલ અંગે તપાસ થાય તથા
કસ્ટોડીયલ ઈન્ટ્રોગેશન જરૃરી હોઈ આરોપીની આગોતરા જામીનની માંગને નકારી કાઢી હતી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s