સુરત, ઉધના અને ઉદયપુર રેલવે સ્ટેશનના પુન:વિકાસ માટે અગ્રણી વિકાસકર્તાઓની પ્રિ-બિડ બેઠક મળી

સુરત,તા.15 સપ્ટેમ્બર 2021,બુધવાર

સુરત અને ઉધના રેલવે સ્ટેશનના પુન:વિકાસનો અંદાજે ખર્ચ ૪ વર્ષની સમયમર્યાદામાં રૂ.1285 કરોડ છે. ઉદયપુર, સુરત અને ઉધના રેલવે સ્ટેશનોના પુન:વિકાસ અંગે ગતરોજ તા.14મીના ​​રોજ યોજાયેલી પ્રી-બિડ બેઠકમાં 14 અગ્રણી ડેવલપર્સ, ફંડ્સ અને કન્સલ્ટન્ટ્સ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.

આ ત્રણ સ્ટેશનોના પુન:વિકાસ માટે ફરજિયાત ભારતીય રેલવે સ્ટેશન ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (IRSDC) દ્વારા પૂર્વ-બિડ બેઠકો હાથ ધરવામાં આવી હતી. વધુ સારી મુસાફરીના અનુભવ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટની સાથે અત્યાધુનિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે રેલવેના પુનઃવિકાસનો ઉદ્દેશ આ રેલવે સ્ટેશનોને રેલોપોલિસમાં રૂપાંતરિત કરવાનો છે.

સુરત મલ્ટી-મોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ (MMTH) રેલવે સ્ટેશનને ખાસ હેતુના વાહન, સુરત ઈન્ટિગ્રેટેડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (SITCO) દ્વારા પુન:વિકાસ કરવામાં આવશે, જે IRSDC, GSRTC અને SMC, મંત્રાલય વચ્ચે કંપનીઝ એક્ટ, 2013 હેઠળ અમલમાં આવશે. જેની મંજૂરી સાથે રેલવે અને ગુજરાત સરકાર સંયુક્ત સાહસ તરીકે સમાવિષ્ટ થયેલ છે.  

ડેવલપમેન્ટ માટે કુલ વિસ્તાર સુરત MMTH રેલવે સ્ટેશન માટે 3,40,131 ચોરસ મીટર અને ઉધના રેલવે સ્ટેશન માટે 7,38,088 ચોરસ મીટર છે. સ્ટેશન એસ્ટેટ વિકાસ માટે બિલ્ટ-અપ એરિયા (BUA) સુરત MMTH રેલવે સ્ટેશન માટે આશરે 4,65,000 ચોરસ મીટર અને ઉધના રેલવે સ્ટેશન માટે 37,175 ચોરસ મીટર અનુક્રમે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s