ચક્કર આવવાની સારવારનો ક્લેઈમ નકારનાર વીમા કું.ને વળતરનો હુકમસુરત

ખોટા અનુમાનના આધારે ક્લેઈમ નકારતા ગ્રાહક કોર્ટે સેવામાં ખામી બદલ વ્યાજ સહિત વળતર ચુકવવા હુકમ કર્યો

બાર
બાર વર્ષથી મેડી ક્લેઈમ પોલીસી  ધરાવતા
વીમાદારનો ક્લેઈમ ખોટા અનુમાનના આધારે નકારી કાઢનાર વીમા કંપનીની ગ્રાહક સેવામાં
ખામી ગણાવી સુરત જિલ્લા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમે  અરજી તારીખથી વાર્ષિક 7 ટકાના વ્યાજ સહિત રૃ.24,198
 વીમાદારને ચુકવી
આપવા હુકમ કર્યો છે.

કામરેજ
તાલુકાના ઉંભેળ ગામમાં રહેતા ફરિયાદી દિનેશભાઈ મોદી છેલ્લાં 12 વર્ષોથી ધી
ઓરિએન્ટલ જનરલ ઈન્સ્યુરન્સ કંપનીનો મેડીક્લેઈમ પોલીસી ધરાવતા હતા.જે પોલીસી અમલમાં
હોવા દરમિયાન ફરિયાદીને પીઠમાં દુઃખાવો તથા સખત ચક્કર આવવાની શારીરિક તકલીફ થતાં
હોસ્પિટલમાં ઈન્ડોર પેશન્ટ તરીકે દાખલ થયા હતા. સારવારનો રૃા.24,198
 ખર્ચ થતા ક્લેઇમ
કર્યો હતો. પણ વીમા કંપનીએ કોઈ પણ જાતના દસ્તાવેજી પુરાવા વિના ફરિયાદીની બિમારીની
ઓપીડી બેઈઝ પર સારવાર થઈ શકે તેવી હોવાનું જણાવી અનુમાનના આધારે ક્લેઈમ નકારી
કાઢ્યો હતો. જેથી ગ્રાહક કોર્ટમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી.

<

p class=”MsoNormal”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s