સુરત: કોરોનાને પગલે પાલિકાએ હોટલ રેસ્ટોરન્ટનો વેરો માફ કર્યો


– 996 કરોડના બિલ ઇસ્યુ કર્યા તેની સામે 485 કરોડનો વેરો વસૂલાયો

સુરત,તા.13 સપ્ટેમ્બર 2021,સોમવાર

મહાનગરપાલિકાએ 995 કરોડના વેરાના બિલ ઇસ્યુ કર્યા હતા જેની સામે અત્યાર સુધીમાં 485 કરોડનો વેરો વસૂલાયો છે. કોરોનાની મહામારીને પગલે સુરત મહાનગરપાલિકાએ હોટેલ, રેસ્ટોરન્ટ અને સિનેમાગૃહો પાસે 20 કરોડનો વેરો માફ કર્યો છે.

સુરત મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં મિલકત વેરા માટે 1,535 કરોડના માંગળા સામે 995 કરોડના બિલ ઇસ્યુ કર્યા હતા. જેમાંથી આજદિન સુધીમાં 485 કરોડના વેરાની વસૂલાત થઈ ચૂકી છે. સુરત મહાનગર પાલિકા દ્વારા વેરા માટે ભેટ આપવામાં આવતું હોય એપ્રિલ અને મે મહિનામાં 130 કરોડના વેરાની વસૂલાત થઈ હતી. અને હાલમાં આ આંકડો 485 કરોડ પર પહોંચી ગયો છે. આગામી દિવસોમાં વધુ ને વધુ વેરા વસૂલાત ઝડપી બને તે પ્રકારનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે.

દરમિયાન સુરત મહાનગરપાલિકા કોરોનાની મહામારીને કારણે હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ તથા એમ્યુઝમેન્ટ અને સિનેમાગૃહનો વેરો માફ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. આ કેટેગરીમાં આવતી 2800 મિલકતનો મહાનગરપાલિકાએ 20 કરોડ જેટલો વેરો માફ કર્યો છે. કોરોનાને કારણે હરવા-ફરવાના સ્થળો અને લોકો ભેગા થાય તેવા સ્થળો પર પાલિકાએ પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો જેના કારણે વેરામાફી જાહેર કરવામાં આવી હતી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s