ગણેશ મંડપો નાનાં રહેતાં પડદાં-ડેકોરેશનના ફેબ્રિકનો ધંધો માંડ 25 % જેટલો રહ્યો

-ફેબ્રિકમાંથી
મટીરીયલ તૈયાર કરાવવા માટે સમય ઓછો રહ્યો હોવાને કારણે જુના માલનો વપરાશ થયો

સુરત,

ગણેશ ઉત્સવની શરૃઆત થઈ ગઈ છે.
કિંતુ આ વખતે પ્રતિમાનું કદ ચાર ફુટથી વધુ નહીં હોવાને કારણે મંડપોની સાઈઝ પણ નાની
થઇ ગઇ છે. અને તેને કારણે મંડપ ડેકોરેશન ફેબ્રિકની માંગ પણ ખૂબ જ મર્યાદિત થઈ ગઈ છે.
તહેવાર પહેલાં વેપારીઓએ માંડ રુ. 5 કરોડનો માલ વેચ્યો છે.

મંડપ બનાવવા તથા ડેકોરેશન માટે
સુરતથી દેશભરમાં ફેબ્રિક રવાના કરવામાં આવે છે. તાઇવાન અને લાયક્રા નામનું ફેબ્રિક
મોટેભાગે મંડપ ડેકોરેશન માટે ઉપયોગમાં આવે છે. સુરતમાં મંડપ ફેબ્રિકનું વેચાણ કરનારા
વેપારીઓની સંખ્યા અંદાજે 300 આસપાસ છે. પરંતુ આ વખતે આ વેપારીઓને માંડ ૨૫ ટકા જેટલો
જ ધંધો મળ્યો છે.

ગણેશ ઉત્સવ ઉજવણીની જાહેરાત ખુબ
જ મોડે મોડેથી કરવામાં આવી હોવાને કારણે કોઈની પાસે સમય જ નહોતો રહ્યો કે તેઓ ખરીદી
કરીને મટીરીયલ તૈયાર કરાવી શકે. વેલ્યુ એડીશન અને સિલાઈ માટે ઓછામાં ઓછાં 8-10 દિવસો
નીકળી જતાં હોય છે, એટલે સંખ્યાબંધ આયોજકોએ પોતાની પાસે પડેલાં જુનાં માલનો ઉપયોગ કરવાનું
વધુ મુનાસિબ માન્યું છે.

ગણેશ સ્થાપન માટે બનાવવામાં આવતા
મંડપની સાઈઝ આ અગાઉ ખૂબ જ મોટી 30-30ની રહેતી હતી. પરંતુ મૂતનું કદ ઘટાડાના નિર્ણયને
કારણે મંડપની સાઈઝ ખૂબ જ નાની થઈ ગઈ છે, દેખીતી રીતે જ મંડપ માટે ઉપયોગમાં લેવાતાં
જુદા જુદા ફેબ્રિકની ખરીદી પણ ખૂબ જ ઘટી ગઈ છે, એમ મંડપ કલોથ મર્ચન્ટ એસો.ના દેવ સંચેતીએ
કહ્યું હતું 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s