સુરત: દોઢ દિવસના વિસર્જન માટે પાલિકાએ 8 તળાવ બનાવ્યા

સુરત,તા.11 સપ્ટેમ્બર 2021,શનિવાર

સુરતમાં ગણેશ ઉત્સવનો પ્રારંભ થઇ ગયો છે ત્યારે દોઢ દિવસના ગણેશ વિસર્જન માટે પાલિકાએ તૈયારી કરી છે.

સુરતમાં રંગેચંગે ગણેશ ઉત્સવ શરૂ થઈ ગયો છે. સુરતમાં દિવસ ત્રણ દિવસ અને પાંચ દિવસ તથા દસ દિવસના ગણપતિજીનું સ્થાપન થાય છે. સુરતમાં દોઢ દિવસના ગણેશજીનું પણ ઘણું મહત્વ છે. જેના કારણે સુરત મહાનગરપાલિકાએ શહેરમાં ગણેશ વિસર્જન માટે આઠ કૃત્રિમ તળાવ બનાવ્યા છે. જેમાં ડુમ્મસ કાંદી ફળીયા, ડક્કા ઓવારા પાસે, રીંગરોડ જૂની સબજેલ ખાતે, પાલ આરટીઓ પાસે, સરથાણા વીટી સર્કલ નજીક, સિંગણપોર કોઝવે નજીક, નવાગામ ડીંડોલી અને સચિન ખાતે કૃત્રિમ તળાવ બનાવ્યા છે તેમાં દોઢ દિવસના ગણેશજીનું વિસર્જન થશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s