સુરતના ગણેશ ભક્તે પ્રતિમાના રૂપિયા મેન્ટલી ચેલેન્જ બાળકો માટે આપ્યા

ત્રીજી લહેરની ભીતી વચ્ચે મંડળે ગણેશોત્સવનું આયોજન નહી કર્યું: ગણેશજીની પ્રતિમા સ્પોન્સરે અનોખું દાન કર્યું 

સુરત, તા. 10 સપ્ટેમ્બર 2021 શુક્રવાર

સુરતમાં કોરોનાની ત્રીજી લહેરની ભીતી વચ્ચે શરૃ થયેલા ગણેશોત્સવમાં એક ગણેશ ભક્તે જન સેવા એ જ પ્રભુ સેવાનું સુત્ર સાર્થક કરીને શ્રીજીની પ્રતિમા આપવાના બદલે તેનો ખર્ચનું દાન દિવ્યાંગ બાળકોની જરૃરિયાત પુરી કરવા માટે કર્યું છે. દર વર્ષે શ્રીજીની પ્રતિમાના સ્પોન્સર થતાં વ્યક્તિએ આ વર્ષે ઉત્સવનું આયોજન ન કરીને દિવ્યાંગ બાળકોને મદદરૃપ થવા માટેનો નિર્ણય કર્યો છે.

સુરતમાં ભટાર રોડ પર સુમંગલ ગણેશ મંડળ દ્વારા દર વર્ષે ગણેશોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે આ ગણેશ મંડળમાં ગણપતિજીની પ્રતિમાનું સ્પોન્સર જીત વ્યાસ નામના વ્યક્તિ કરે છે. આ પ્રતિમા પાછળ તેમને દર વર્ષે પંદરથી વીસ હજારનો ખર્ચ થાય છે. આ વર્ષે આ પ્રતિમાનું દાન કરવાના બદલે તેઓએ માનસિક વિકલાંગ બાળકો માટે કામ કરતા મહાદેવ ટ્રસ્ટને વીસ હજાર રૃપિયાનું દાન કર્યું છે.

જીત  વ્યાસ કહે છે, આ વર્ષે ત્રીજી લહેરની ભીતી છે તેથી અમારા મંડળને ગણેશ ઉત્સવનું આયોજન કરે તો સોશ્યલ ડિસ્ટન્સ અને અન્ય પ્રશ્ન થાય તેવી બીક હતી. તેથી આ વર્ષે ગણેશ ઉત્સવનું આયોજન નહીં કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. દર વર્ષે આ મંડળમાં ગણેશજીની પ્રતિમા હું આપું છું આ વર્ષે આપવાની નથી તેતી મેં મેન્ટલી ચેલેન્જ બાળકોને મદદ થાય તેવો નર્ણય કર્યો હતો.

છેલ્લા ઘણાં વર્ષથી તેઓ મેન્ટલી ચેલેન્જ બાળકો માટે કામ કરતી સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા છે તેથી મહાદેવ ટ્રસ્ટને તેઓએ આ વર્ષે ગણેશ ઉત્સવમાં પ્રતિમા નહીં આપવાના બદલે વીસ હજાર રૃપિયા આપ્યા છે તે બાળકોના વિકાસ માટે કામ લાવી શકે. તેઓ વધુમાં જણાવે છે કે આ વર્ષે શ્રીજીની સ્થાપના કરવાની નથી પરંતુ જરૃરિયાત મંદ મેન્ટલી ચેલેન્જ બાળકોને મદદરૃપ થઈને મેં ગણેશજીની ભક્તિ કરી હોય તેવો ભાવ થાય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s