સુરત જિલ્લામાં બે દિવસમાં સરેરાશ 4 ઇંચ બાદ મેઘરાજા ધીમા પડયા

– બુધવારે
હિલ સ્ટેશન જેવું વાતાવરણ રહ્યું પણ છુટાછવાયા ઝાપટા જ પડયા
: જિલ્લાનો કુલ 37.28 ઇંચ વરસાદ

      સુરત

સુરત
જિલ્લામાં બે દિવસમાં
1000 મિ.મિ અને સરેરાશ ચાર ઇંચ વરસાદ ખાબકતા બે દિવસ પાણીનું સામ્રાજય જોવા મળ્યા
બાદ આજે મેઘરાજા સાવ ધીમા પડતા  શહેરીજનોએ રાહતના
શ્વાસ લીધા હતા.તો ખેડૂતોએ ખેતીપાકની માવજત શરૃ કરી છે

છેલ્લા ત્રણ
મહિનાથી ધીમીધારે વરસી રહેલા મેધરાજા છેલ્લા બે દિવસ એકદમ આક્રમક બનીને વરસતા જળબંબાકાર
થઇ ગયો હતો. આ બે દિવસમાં સૌથી વધુ વરસાદ સુરત શહેરમાં
7.84 ઇંચ ત્યારબાદ પલસાણામાં
7.36 ઇંચ, ઓલપાડ, બારડોલી, ઉમરપાડા, કામરેજમાં ચાર
ઇંચ
, ચોર્યાસી, માગરોળમાં ત્રણ ઇંચ અને
મહુવામાં બે ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. બે દિવસ મેઘરાજા સાંબલેધાર વરસ્યા બાદ આજે મેઘરાજા
ધીમા પડતા સુરત શહેર અને જિલ્લામાં મહુવા
, માંડવી, ઓલપાડ, પલસાણા અને સુરત શહેરમાં છુટાછવાયા ઝાપટા જ પડયા
હતા. જો કે આખો દિવસ હિલ સ્ટેશન જેવુ વાતાવરણ જોવા મળ્યુ હતુ
. આજના વરસાદની સાથે જ સુરત જિલ્લાનો મોસમનો કુલ વરસાદ 37.28  ઇંચ નો

<

p class=”MsoNormal”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s