સુરતનું ગ્રુપ છેલ્લા 75 વર્ષથી મુંબઈથી લાલબાગના રાજાની મૂર્તિ બનાવનાર મૂર્તિકાર પાસેથી મૂર્તિ લાવે છે

સુરત, તા. 09 સપ્ટેમ્બર 2021 ગુરૂવાર

આવતીકાલથી ગણેશ મહોત્સવની શરૂઆત થઇ રહી છે. સુરતીઓ બાપાને આવકારવા માટે થનગની રહ્યા છે. લોકોએ અલગ-અલગ થીમ પ્રમાણે મૂર્તિઓ લાવવાની શરૂઆત કરી દીધી છે ત્યારે સુરત એકે રોડ પર જાડા બાવા યુવક મંડળ દ્વારા છેલ્લા 75 વર્ષથી ખાસ મુંબઈથી ગણપતિની મુર્તિ લાવીને અહી સ્થાપના કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ મુંબઈથી શ્રીજીની મુર્તિ લાવીને સ્થાપના કરવામાં આવી છે.

સુરત શહેરમાં ગણેશ ઉત્સવ ખુબ જ ઉત્સાહપુર્વક મનાવવામા આવે છે. ત્યારે હવે ગણેશ ઉત્સવને આડે હવે એક જ દિવસની વાર છે ત્યારે શહેરમાં વિવિધ જગ્યાઓ પર શ્રીજીના પંડાલો બનાવવામાં આવ્યા છે. જ્યાં શ્રીજીની સ્થાપના કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે સુરત શહેરમાં આવેલા એકે રોડ પર જાડા બાવા યુવક મંડળ દ્વારા દર વર્ષે ગણેશની સ્થાપના કરવામાં આવે છે.

જાડા બાવા યુવક મંડળના કૃણાલ પટેલે જણાવ્યું હતુ કે તેઓ છેલ્લા 75 વર્ષથી વિશ્વ પ્રસિધ્ધ મુંબઈના લાલ બાગ રાજાની મુર્તિ બનાવનાર એવા સંતોષ રત્નકાર કામલી પાસેથી ગણેશજીની મુર્તિ આવે છે. 

1947 માં અહી હીરાભાઈ બાલકૃષ્ણએ ગણેશજીની મુર્તિનું સૌ પ્રથમ સ્થાપના કરવામાં આવી હતી ત્યારે તેઓની પરંપરા જાળવી રાખી છેલ્લા 75 વર્ષની શ્રીજીની સ્થાપના કરવામાં આવી રહી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s