પાર્સલ ઉંચકવાની મજૂરી દરમાં વધારો સ્વીકારતાં હડતાલ આંશિક સમાપ્ત

-મજુરોએ ગત શનિવારથી માર્કેટમાંથી પાર્સલો
ઉપાડવાનું બંધ કરી દીધું હતુ
, 70 ટકા વેપારીઓ સહમત
થયા

સુરત

સરોલી
વિસ્તારની એક મોટી માર્કેટના વેપારીઓ સાથે મોડી સાંજે પંડિતોનું સમાધાન થતાં પાર્સલ
ઊંચકવાની હડતાલ આંશિક સમાપ્ત થઇ છે. પાર્સલ ર્લ ઉચકવાના દરમાં વધારો કરવામાં આવે એવી
માંગ પંડિતોની હતી.

પાર્સલ
ઉંચકવા દરમાં સરેરાશ રૃ.
20નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, એમ કામદાર અગ્રણી શાન
ખાને જણાવ્યું હતું. પાર્સલ ઉચકવા દરમાં ઘણા લાંબા સમયથી વધારો થયો નહીં હોવાથી
,
મજુરએ ગત શનિવારથી માર્કેટમાંથી પાર્સલો ઉપાડવાનું બંધ કરી દીધું
હતું.

સરોલીની
આ માર્કેટટમાંથી રોજે રોજ
4500થી વધુ પાર્સલો ટ્રાન્સપોર્ટ માટે રવાના કરવામાં આવે છે. માર્કેટમાં અંદાજે
1500 જેટલા વેપારીઓ કામકાજ કરે છે, જેમાંથી
70 ટકા વેપારીઓએ મજુરીના દરમાં વધારો કરવાની સ્વીકૃતિ આપી છે.
આજે મોડી સાંજે પંડિતોના પ્રતિનિધિઓ અને માર્કેટ મેનેજમેન્ટની મધ્યથીમાં મિટિંગ યોજાઈ
હતી
, જેમાં નિવેડો આવ્યો હતો. સૂત્રોએ વધુમાં ઉમેર્યું કે,
જે વેપારીઓ મજૂરીના દરમાં વધારો આપવા માટે તૈયાર નથી, તેમના પાર્સલો નહીં ઉપાડવાનું પંડિતો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. જે વેપારીઓ
સહમતિ આપી છે
, તેમના પાર્સલો આજથી ઉપાડવાનું શરૃ કરવામાં આવ્યું
હતું.

 

<

p class=”MsoNormal”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s