કોમર્શિયલ ફ્રીઝના પેમેન્ટ પેટે આપેલા ચેક રીટર્ન કેસમાં આરોપીને વર્ષની કેદસુરત

આઈસ્ક્રીમની એજન્સીના આરોપી સંચાલકે ઉધાર ખરીદીના પેમેન્ટ પેટે આપેલા 87,300ના ચેક રીટર્નનો કેસ સાબિત

આજથી
ત્રણેક વર્ષ પહેલા કોમર્શિયલ રેફ્રીઝરેશનના વેચાણ કરતી પેઢી પાસેથી ઉધાર ખરીદેલા
બે ફ્રીઝના પેમેન્ટ પેટે આપેલા કુલ રૃ.87,300
 બે ચેક રીટર્નના કેસમાં સંડોવાયેલા
આરોપીને આજે એડીશ્નલ ચીફ જ્યુડીશ્યલ મેજીસ્ટ્રેટ ડી.એમ.શાહે દોષી ઠેરવી એક વર્ષની
કેદ તથા ફરિયાદીને લેણી રકમ વળતર પેટે ચુકવી આપવા હુકમ કર્યો છે.

મોટા
વરાછા સ્થિત એપલ સ્કવેરમાં આવેલ મે. ફાઈવ સ્ટાર રેફ્રીઝરેશન પેઢીના ફરિયાદી
ભાગીદારી કોમલબેન ગણપત પટેલે વર્ષ-2018માં વરાછા હીરાબાગ સ્થિત આઈસ્ક્રીમના ધંધા
સાથે સંકળાયેલી આઈ મોમાઈ એજન્સીના આરોપી સંચાલક આશિષકુમાર મનુભાઈ ભુવા
(રે.ડાહ્યાપાર્ક સોસાયટી
,વરાછા)ને ધંધાકીય સંબંધોના નાતે બે કોમર્શિયલ ફ્રીઝની ઉધાર વેચાણ આપ્યા
હતા. જેના પેમેન્ટ પેટે આરોપી આશિષકુમાર ભુવાએ રૃ.50 હજાર તથા 37,500
ના આપેલા બે ચેક ફરિયાદીએ બેંકમાં વટાવવા નાખતા ડોરમેન્ટ એકાઉન્ટ તથા
ચેક લખનારની સહીમાં તફાવત આવતા રીટર્ન થયા હતા. જેથી ફરિયાદી કોમલબેન પટેલે આપેલી
નોટિસનો સંતોષકારક અમલ ન થતાં ચેક રીટર્ન અંગે કોર્ટ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આજરોજ આ
કેસની અંતિમ સુનાવણી ચાલી જતાં કોર્ટે રેકર્ડ પરના પુરાવા તથા ફરિયાદપક્ષે આરોપીના
નકારાયેલા ચેક પોતાના કાયદેસરના લેણાં પેટે હોવાનું પુરવાર કરતાં આરોપીને દોષી
ઠેરવી ઉપરોક્ત કેદ તથા દંડની સજા ફટકારી હતી.

<

p class=”MsoNormal”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s