સ્કુલમાં એન્ટીજન ટેસ્ટ પોઝિટિવ, SMCના હેલ્થ સેન્ટરમાં RT-PCR ટેસ્ટ નેગેટીવ

– વાલીઓ
અને સ્કૂલ સંચાલકો મુંઝવણમાઃ એન્ટીજન ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યા બાદ સ્કૂલ બંધ  કરાવી દેવાઇ હતી

   સુરત

ઉધનાની
લિયો સનગ્રેસ સ્કુલનો વિદ્યાર્થીનો એન્ટીજન ટેસ્ટ પોઝીટીવ આવતા સ્કુલ બંધ કરાવી દેવાઇ
હતી. જયારે વાલીઓએ પાલિકાના જ હેલ્થ સેન્ટર પર જઇને આરટીપીસીઆર કરાવતા રિપોર્ટ નેગેટીવ
આવતા વાલીઓ અને સ્કુલ સંચાલકો મુઝવણમાં મુકાયા છે કે એન્ટીજન ટેસ્ટ સાચો ગણવો કે પછી
આરટીપીસીઆર
?

<

p class=”12News”>કોરોનાના
ઘટી રહેલા કેસો વચ્ચે સ્કુલો શરૃ થઇ ગઇ છે. ત્યારે પાલિકા દ્વારા કોરોના કાબુમાં
રહે તે માટે સ્કુલોમાં દરરોજ ટેસ્ટીંગ થઇ રહ્યુ છે. આવા જ ટેસ્ટ દરમ્યાન ઉધનાની
લિયો સનગ્રેસ સ્કુલના ધોરણ- ૯ ના વિદ્યાર્થીના એન્ટીજન ટેસ્ટ કરાવતા રિપોર્ટ
પોઝીટીવ આવ્યો હતો
. આ જ સ્કુલનો એક વિદ્યાર્થી ૩૧ મી ઓગસ્ટે પણ પોઝીટીવ આવ્યો હોવાથી સ્કુલ
અઠવાડિયા માટે બંધ કરાવી દેવાઇ હતી. દરમ્યાન ધોરણ ૯ ના વિદ્યાર્થીના વાલી દ્વારા
આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ કરાવતા નેગેટીવ આવ્યો હતો. આથી વાલીઓ પણ મુઝવણમાં મુકાયા છે કે
એન્ટીજન ટેસ્ટ સાચો ગણવો કે પછી આરટીપીસીઆર
? શાળા સંચાલકો
પણ આક્રોશ વ્યકત કરી રહ્યા છે કે જો વિદ્યાર્થીનો આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ નેગેટીવ આવ્યો
હોય તો સ્કુલ ચાલુ કરાવી દેવી જોઇએ. આમ બે ટેસ્ટ અલગ અલગ આવતા ચર્ચાનો વિષય બન્યો
છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s