ડોલર તૂટતાં રફની જૂની ખરીદી મોંઘી થતાં નાના કારખાનેદાર ભીસમાં

-પોલીશ્ડમાં
4-5 ટકાનું
નુક્સાન રફના ભાવમાં વધારાને કારણે મેન્યુફેક્ચરિંગમાં કામકાજો થોડાં ધીમા થયાં

         સુરત,

રફની
જૂની ખરીદી ડોલર તૂટયાં પછી અત્યારે મોંઘી પડી રહી છે અને તેને કારણે નાનાં નાનાં
કારખાનેદારો ભીંસમાં આવી ગયાં છે. ડોલરમાં આવેલ ચાર-પાંચ ટકાનો ઘટાડો તથા નવા
ટેન્ડરમાં પણ ભાવો નીચાં મુકાયાં હોવાથી
, નફાનું માજન કશું રહેતું નથી.

રફમાંથી
પોલીશ્ડ તૈયાર થઈને બહાર આવતાં  મહિનો દોઢ
મહિનો લાગે છે. ગયા મહિને ડોલર રુ.
74.75 પૈસાએ રફની ખરીદી કરનારાં નાનાં નાનાં મેન્યુફેક્ચર્સ માટે અત્યારે
બજારમાં પોલીશ્ડ વેચવા જાય ત્યારે
, વેચી શકતા નથી તેવી
સ્થિતિ છે. કારણકે
, હાલમાં ડોલર રુ. 72.80 પૈસા થઈ ગયો છે. 4-5 ટકાનું સીધું નુકસાન આવ્યું
છે.

ડોલર
ઘટયા પછી રફની ખરીદી સસ્તી પડે. પરંતું ડોલર તૂટતો હોય ત્યારે નવી ખરીદીનું જોખમ
કોઈ લેતું નથી. હજુ માર્કેટ તૂટશે તેવો ડર હોય છે. તૈયાર માલમાં
4 ટકાનો ઘટાડો ડોલરમાં
આવેલા ઘટાડાને કારણે થયો છે. પરંતુ
8 ટકા ઓછાં ભાવે પણ લેતાં
લોકો ડરે છે
, એમ હીરા બજારના કિર્તી શાહે કહ્યું હતું.

ડોલરમાં
આવેલા ઘટાડાને કારણે મેન્યુફેક્ચર્સને ઉત્પાદન ધીમું કરવાની ફરજ પડી હતી અને
છેલ્લાં વીસેક દિવસ દરમિયાન પોલીશ્ડનું ઉત્પાદન
20 થી 25 ટકા જેટલું
ડાઉન પણ થયું છે. હકિકતમાં તો
, ડોલરમાંનો વધારો-ઘટાડો નાનાં
મેન્યુફેક્ચર્સને પરેશાન કરે છે. ઊંચા ભાવની ખરીદીને કારણે મેન્યુફેક્ચર્સ બજારમાં
ટકી શકતા નથી.

<

p class=”MsoNormal”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s