સુરત: મગદલ્લામાં નદીમાં લાશ હોવાનું કોલ મળતા ફાયર કર્મીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા, બાહર કાઢતા પૂતળું નીકળ્યું

સુરત,તા.3 સપ્ટેમ્બર 2021,શુક્રવાર

મગદલ્લા બ્રિજ નજીક તાપી નદીમા કોઈ યુવકની લાશ હોવાનું સ્થાનિક વ્યક્તિએ પિયરમાં કોલ મળતા ફાયર જોવાનોએ ત્યાં જઈ શોધખોળ કરી હતી. કરી હતી જોકે નદીમાં લાશની જગ્યાએ ત્યાંથી પૂતળું મળી આવ્યું હતું.

ફાયર વિભાગ પાસેથી મળેલી વિગત મુજબ આજે સવારે ફાયર કંટ્રોલમાં કોઈ વ્યક્તિએ ફોન કરીને એવી માહિતી આપી હતી કે મગદલ્લા બ્રિજ નજીક ઓ.એન.જી.સી પાસે તાપી નદીના પાણીમાં કોઈ વ્યક્તિની લાશ હોવાનો કોલ મળતા ફાયર જોવાનો સ્થળ ઉપર પહોંચી ગયા હતા અને જે જગ્યાની કોલરે માહિતી આપી હતી. ત્યાં અડધો કલાક સુધી શોધખોળ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે ત્યાથી કોઈ વ્યક્તિની લાશ તો નહીં પરંતુ પૂતળું મળી આવ્યું હતું.

ફાયર ઓફિસરે જણાવ્યું હતું કે તેમને લાશ અંગે કોલ મળતા સ્થળ ઉપર ગયા હતા પણ ત્યા ચેક કરીને બહાર કાઢતા પૂતળું નીકળ્યું હતું. ખેતરોમાં પક્ષીઓને ડરાવવા માટે મુકવામા આવતું હોય તે પ્રકારનું પૂતળું હતું. જોકે કોઈ વ્યક્તિની લાશ નહીં હતી જેથી તેઓ પરત આવી ગયા હતા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s