યસ સર, પ્રેઝન્ટ સર.. સાથે ધોરણ 6 થી 8 ના વર્ગો ધમધમતા થઇ ગયા

– દોઢ
વર્ષ બાદ મિત્રોને મળતા બાળકોમાં ખુશાલીઃ 
ઓફલાઇન શિક્ષણમાં પહેલા દિવસે
70
ટકાથી વધુ હાજરી નોંધાઇ

              સુરત

દોઢ
વર્ષ બાદ આજથી સુરત શહેર અને જિલ્લાની ૧૨૦૦ થી વધુ સ્કુલમાં ધોરણ ૬ થી ૮ ના વર્ગો
શરૃ થતા પહેલે દિવસથી પ્રેઝન્ટ સર
,
યસ સરથી સ્કુલોમાં શિક્ષણકાર્ય શરૃ થઇ જતા વિદ્યાર્થીઓની સાથે સાથે
શિક્ષકો પણ ખુશ થઇ ઉઠયા હતા.

<

p class=”12News”>કોરોનાના
કારણે માર્ચ-૨૦૨૦ માં સ્કુલો બંધ કરી દેવાયા બાદ કેસો ઘટતા જ તબક્કાવાર સ્કુલો શરૃ
કરાઇ રહી છે. જેમાં આજથી ધોરણ ૬ થી ૮ ના વર્ગો શરૃ થઇ ગયા છે. પ્રથમ દિવસે જ દોઢ
વર્ષ પછી સ્કુલ ફેન્ડોને મળતા વિદ્યાર્થીઓ ખુશીથી ઝુમી ઉઠયા હતા. સ્કુલ દ્વારા
વાલીઓને કોરોનાની ગાઇડ લાઇન વિશે પણ પુરતી માહિતી આપી દેવાઇ હતી.  હવે ધોરણ ૬ થી ૧૨ ના વર્ગો ધમધમતા થઇ જતા પ્રથમ
દિવસે જ આખી સ્કુલમાં યસ સર
,
પ્રેઝન્ટ સર સાથે સ્કુલમાં શિક્ષકો ભણાવતા થઇ ગયા હતા. સુરત શહેર
અને જિલ્લાની ૧૨૦૦ થી વધુ સ્કુલોમાં આજથી ૩.૧૪ લાખ વિદ્યાર્થીઓની હાજરી સાથે
શૈક્ષણિક કાર્ય ધમધમતુ થઇ ગયુ હતુ. પ્રથમ દિવસે ૭૦ ટકા હાજરી નોંધાઇ હતી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s