ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં નાણાંભીડ, પેમેન્ટસ બેથી પાંચ મહિના લેઇટ

-મોડા પેમેન્ટ માટે
દોઢ ટકો વ્યાજ વેપારીઓ અને કારખાનેદારોને ચૂકવવું પડે છે

 સુરત,

ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને ગાડી પાટે
ચડી ગઈ છે, પરંતુ હજુ પણ સમગ્ર ઉદ્યોગને નાણાંભીડ પરેશાન કરી રહી છે. વિવિગ, એમ્બ્રોઇડરી,
પ્રોસેસિંગ અને કાપડ બજાર સહિત સમગ્ર ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગની શૃંખલા બેથી પાંચ મહિના સુધી
પેમેન્ટ મોડાં મળતાં હોવાને કારણે, રોજબરોજના કામોને અસર થઈ છે.

કોરોના મહામારીને કારણે બીજા લોક
ડાઉન પછી જ્યારથી કામકાજો શરૃ થયા છે, ત્યારથી છેલ્લાં ત્રણેક મહિનાથી સમગ્ર કાપડ ઉદ્યોગ
સળંગ નાણાભીડ અનુભવી રહ્યો છે. પેમેન્ટ છુટાં થઇ રહ્યાં છે, પરંતુ ખુબ જ ધીમા છે. સખત
નાણાંભીડ હોવાને કારણે કામકાજો વ્યવસ્થિત રીતે આગળ વધી શકતા નથી. આમછતાં જેમતેમ કરીને
કામકાજો પૂરા કરવામાં આવે છે.

કાપડ બજારના વેપારીઓ તરફથી સગવડ
પ્રમાણે નાણાં છુટાં કરવામાં આવે છે. બહારગામથી પેમેન્ટ મોડાં આવતાં હોવાને કારણે,
પરિસ્થિતિ જોઈને વેપાર થાય છે. કારખાનેદારો ઉપર સૌથી વધુ દબાણ યાર્ન વિક્રેતાઓ તરફથી
કરવામાં આવે છે. મોડા પેમેન્ટ માટે દોઢ ટકો વ્યાજ ચૂકવવું પડે છે. જોકે કારખાનેદારોને
પણ હવે વેપારીઓ મોડાં પેમેન્ટના કિસ્સામાં દોઢ ટકો વ્યાજ ચૂકવી રહ્યાં છે, એમ સૂત્રોએ
કહ્યું હતું.

ડાઇગ પ્રોસેસિંગ એકમોને પણ પેમેન્ટ
ખૂબ જ મોડાં ચૂકવવામાં આવી રહ્યાં છે. જોકે, પેમેન્ટ મોડાં હોવા છતાં જોબવર્કના કામકાજ
પર તેની કોઈ અસર નથી. બેથી ત્રણ મહિના પેમેન્ટ મોડાં થઈ રહ્યાં છે. પેમેન્ટ ધીરે-ધીરે
છૂટાં થઈ રહ્યાં છે અને કામકાજ પણ ખૂબ જ વ્યવસ્થિત રીતે આગળ વધી રહ્યાં છે, એમ સૂત્રોએ
કહ્યું હતું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s