1200 સ્કૂલોના 3.14 લાખ વિદ્યાર્થીઓ દોઢ વર્ષ બાદ ક્લાસરૃમમાં ભણશે


– આજથી ધોરણ-6થી 8 ના વર્ગો શરૃ થશે


– 70 ટકા વાલીઓને સંતાનોને સ્કૂલે મોકલવા સંમતી આપીઃ બાળકોને લેવા-મુકવા જવાની
વાલીઓ માટે કસરત પણ શરૃ

     સુરત

કોરોનાના
ઘટતા કેસોના પગલે રાજય સરકાર દ્વારા આવતીકાલ ગુરૃવારથી ધોરણ
6 થી 8  ની સ્કુલો શરૃ કરવાની જાહેરાત
કરતા સુરત શહેર અને જિલ્લાની
1200 થી વધુ સ્કુલમાં ભણતા 3.14 લાખ વિદ્યાર્થીઓ દોઢ વર્ષ પછી સ્કુલમાં પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ લેશે.

રાજયભરમાં
કોરોનાના ઘટી રહેલા કેસો વચ્ચે તબક્કાવાર સ્કુલના વર્ગો શરૃ કરાતા આવતીકાલ
ગુરૃવારથી ધોરણ
6 થી 8 ના વર્ગો શરૃ થશે. સુરત શહેર અને જિલ્લામાં
સરકારી
, ગ્રાન્ટેડ, નોન ગ્રાન્ટેડ અને
નગર પ્રાથમિક મળીને કુલ્લે
1200 થી વધુ સ્કુલોમાં હાલ ધોરણ 6 થી 8 માં 3.14 લાખ
વિદ્યાર્થીઓ ભણી રહ્યા છે. જેવા વર્ગો શરૃ કરવાની જાહેરાત કરાઇ કે
70 ટકા વાલીઓએ પોતાના સંતાનને સ્કુલમાં મોકલવા માટે મંજુરી આપી છે.

<

p class=”12News”>કોરોનાની
માર્ચ –
2020 માં એન્ટ્રી થઇ ત્યારે સ્કુલો બંધ કરી દેવાઇ હતી. જેમાં ધોરણ  6 થી 8 ના વર્ગો તો દોઢ વર્ષ પછી જ શરૃ થઇ રહ્યા હોવાથી શિક્ષકોમાં ભારે ઉત્સાહ
જોવા મળી રહ્યો છે. તો વાલીઓની સવારે અને બપોરે સ્કુલે લેવા જવાની નવી વર્દી પણ
શરૃ થઇ જશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s