રિડેવલપમેન્ટ માટે કોઈ ઓફર ન આવતાં ટેન્ડરની મુદત 13 સપ્ટેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી

સુરત,

સુરતના રીંગરોડ માનદરવાજા ટેનામેન્ટ
રીડેવલપમેન્ટ માટે મ્યુનિ. તંત્રએ કામગીરી શરૃ કરી છે પરંતુ કોઈ એજન્સીએ ટેનામેન્ટ
રીડેવલપમેન્ટ માટે રસ દાખવ્યો નથી. ટેન્ડરની 
સમય મર્યાદા પુરી થાય તે પહેલાં એક પણ એજન્સી આગળ ન આવતાં પાલિકાએ માન દરવાજા
ટેનામેન્ટના ટેન્ડરની મુદત 13 સપ્ટેમ્બર સુધી લંબાવી છે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>સુરત મ્યુનિ.ના લિંબાયત વિસ્તારમાં
આવેલા માન દરવાજા ટેનામેન્ટ લાંબા સમયથી જર્જરિત હાલતમાં છે. હાલમાં એક બાદ એક મિલ્કત
બિસ્માર થઈ રહી છે તેમાં માન દરવાજા ટેનામેન્ટના એ બ્લોક અતિ જર્જરિત થતાં તેમાના કબ્જેદારોને
ખાલી કરાવવામાં આવતાં વિવાદ થયો હતો. પાલિકા તંત્રે માન દરવાજા ટેનામેન્ટ રીડેલપમેન્ટ
માટે ટેન્ડર બહાર પાડયું હતું. આજે આ ટેન્ડરની અવધી પુરી થતી હતી પરંતુ આજ સુધી એક
પણ એજન્સીએ માન દરવાજા ટેનામેન્ટ રીડેલવપમેન્ટમાં રસ દાખવ્યો નથી. ટેન્ડરની સમય મર્યાદા
આજે પુરી  થાય તે પહેલા ંજ કોઈ ટેન્ડરર ન આવતાં
પાલિકાએ ટેન્ડરની મુદત લંબાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. આ ટેન્ડરની અવધી ૩૧ ઓગષ્ટની હતી
તે વધીને 13 સપ્ટેમ્બર સુધીની કરવામાં આવી છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s