સિવિલમાં તૂટેલી ડ્રેનેજ લાઇન, ખૂલ્લા ઢાંકણથી મચ્છરોનો ઉપદ્રવ વધ્યો

A


– તૂટેલી ટાઇલ્સગળતી છતને લીધે ગંદકી વધીઃ તંત્રએ પીઆઇયુ વિભાગને રિપેરીંગ કરવા લેખિતમાં જાણ કરવી પડી

         સુરત:

નવી
સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ગટરની ઢાંકણા
,
ડ્રેનેજની લાઇન તુટેલી, વરસાદી પાણીનો નિકાલ,
રોડ પર ખાડાઓ પડી જતા થયેલી ગંદકીને લીધે મચ્છરોનો ઉપદ્રવ વધી ગયો
છે. આ અંગે પી.આઇ.યુ  વિભાગને રિપેરીંગ
કરવા તંત્રએ લેખિતમાં જાણ કરી છે.

સુરત નવી
સિવિલ હોસ્પિટલમાં  ડ્રેનેજ લાઇન તુટેલી
, ગટરના ઢાંકણો ખુલ્લો તથા
રોડ મોટા મોટા ખાડા પડેલા
, વરસાદી પાણીનો ભરાવો થવા સહિતની ફરીયાદ
ઉઠવા પામી હતી.તેથી  ં સિવિલના અધિકારી તથા
સ્ટાફ દ્વારા સિવિલમાં તથા કેમ્પસમાં રાઉન્ડ લીધો હતો. જેમાં ધણી જગ્યાએ ગટરના ઢાંકણા
ખુલ્લા
, એમ.આઇ.સીની પાછળ ડ્રેનેજ લાઇન ખુલ્લી, ઓ.બી આઇસીયુ અને સર્જીકલ આઇસીયુની બહાર, અમુક વોર્ડના
બાથરૃમની જાળી તુટેલી
, બાથરૃમમાં ટાઇલ્સ તુટેલી, છત પર થી આવતુ વરસાદી પાણી ખુલ્લી જગ્યામાં ફેલાય છે. તેની જગ્યાએ ગટર લાઇન
સાથે જોડાણ કરવી
, કેટલાક વિભાગમાં અમુક છતના પોપડા નીકળી ગયેલા
છે
, કેમ્પસમાં રોડ પર મોટા મોટા ખાડા પડી છે  સહિતના નાના મોટી ખામીઓનું રિનોવેશન કરવા માટે સિવિલના
તંત્રએ પી.આઇ.યુ વિભાગને લેખીતમાં જાણ કરી 
છે. આવા સંજોગમાં સિવિલ ખાતે ગંદુ પાણી એકત્ર થાય છે. આવી ગંદકીના લીધે મચ્છરોનો
ઉપદ્રવ વધી રહ્યો હોવાનું સિવિલના સુત્રો જણાવ્યુ હતુ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s