ઓબેસીટીની સર્જરીનો ક્લેઇમ વ્યાજ સાથે ચૂકવવા વીમા કુંપનીને હુકમ


-સુરત

લાઇફ સેવીંગ સર્જરી તરીકે ઓબેસીટીનો ક્લેઇમ ચૂકવવાપાત્ર હોવાના નેશનલ કમિશનના ચુકાદા છતા વીમા કું. નકારી કાઢે છે

સ્ટેટ
તથા નેશનલ કમિશનના પ્રસ્થાપિત સિધ્ધાંત છતાં ઓબેસીટી સર્જરીનો ક્લેઈમ નકારનાર વીમા
કંપનીનો કાન આમળી ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમના પ્રમુખ જજ એમ.એમ.ચૌધરી તથા સભ્ય પુર્વી
જોશીએ વીમાદારને વાર્ષિક 7 ટકાના વ્યાજ સહિત કુલ રૃ.3.50લાખ
, ફરિયાદ-હાલાકી ખર્ચ પેટે
રૃા
.5 હજાર ચૂકવવા હુકમ કર્યો છે.

ભટાર
રોડ સ્થિત વનીતાપાર્ક સોસાયટીમાં રહેતા ફરિયાદી વનીતાબેન શિંગાળા વર્ષ-2002થી ધી
ન્યુ ઈન્ડીયા એસ્યોરન્સ કંપનીનો રૃ.3.50 લાખની મેડીક્લેઇમ પોલીસી હતી. જુન-2015માં
તેમને બેચેની
, ચાલવા, શ્વાસમાં તકલીફ થતા મુંબઇની હોસ્પિટલમાં
ચેકઅપ કરાવતા હાઇપર ટેન્શન અને હાઈપોથાઈરોડીઝમ સાથે અનકંટ્રોલ્ડ ડાયાબીટીઝનું
નિદાન થયું હતું. અને  તા.20-5-2015ના રોજ
મેટાબોલીક સર્જરી કરી હતી. જેનો કુલ રૃ.4.50 લાખ સારવાર ખર્ચ થતાં 3.50 લાખનો
ક્લેઈમ કર્યો હતો. પરંતુ વીમા કંપનીએ ઓબેસીટી સર્જરીનો ક્લેઈમ ચુકવવા પાત્ર ન
હોવાનું જણાવી નકારી કાઢ્તા શ્રેયશ દેસાઇ મારફતે ગ્રાહક કોર્ટમાં ધા નાંખી હતી.
વીમાદાર તરફે જણાવાયું કે
પોતાના લાઈફ સેવીંગ માટ સર્જરી કરાવી હોય તે સંજોગોમાં માત્ર ઓબેસીટીના
કારણે સારવાર લીધી હોવાનું જણાવી ક્લેઈમ નકારી શકાય નહી.  ફરિયાદી મોરબીડ ઓબેસીટીને લીધે ઉભા થતાં હાઈપર
ટેન્શન
, હર્નીયા જેવા રોગની સારવાર લેવી પડતી હોય છે. જેથી
નેશનલ કમીશનના પ્રસ્થાપિત સિધ્ધાંત મુજબ ફરિયાદી સારવારનો ક્લેઈમ મેળવવા હકદાર છે.

<

p class=”MsoNormal”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s