60ને મુહૂર્ત સાથે દીક્ષાનગરી સુરતમાં દીક્ષામુહૂર્તનો નવો વિક્રમ સ્થપાયો

-બે વર્ષ
અગાઉ સુરતમાં 77 સામૂહિક દીક્ષા સમયે એક સાથે 40 મુમુક્ષુઓને દીક્ષામુહૂર્ત અપાયા હતા

સુરત

દીક્ષા નગરી
તરીકે પ્રસ્થાપિત થઇ ચુકેલી સુરત નગરીમાં શુક્રવારે દીક્ષાધર્મનો એક નવો ઇતિહાસ રચાઇ
ગયો. એક સાથે 60 મુમુક્ષુઓને દીક્ષામુહૂર્ત પ્રદાન થયા હોય એવો આ જિનશાસનનાં 526 વર્ષનો
પહેલો અવસર હતો. આ અગાઉ જ્યારે 77 સામૂહિક દીક્ષા થઇ ત્યારે એક સાથે 40 મુમુક્ષુઓને
મુહૂર્ત અપાયા હતા.

<

p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;”>જૈનાચાર્ય
જિનચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાની પ્રથમ વાષક સ્વર્ગારોહણ તિથિ નિમિત્તે શ્રી શાંતિ કનક
શ્રમણોપાસક ટ્રસ્ટ-અધ્યાત્મ પરિવાર દ્વારા અધ્યાત્મ નગરી ખાતે જિન સંગમ ઉત્સવમાં  છેલ્લા દિવસે દીક્ષાધર્મ મહાનાયક  યોગતિલકસૂરિશ્વરજી ની વૈરાગ્ય વાણીથી વૈરાગી બનેલા
૬૦-૬૦ દિક્ષાર્થીઓને જૈનાચાર્ય મુક્તિપ્રભસૂરીશ્વરજી, જૈનાચાર્ય યોગતિલકસૂરીશ્વરજી,
જૈનાચાર્ય કુલરત્નસૂરીશ્વરજી, જૈનાચાર્ય પુણ્યપ્રભસૂરીશ્વરજી, જૈનાચાર્ય હ્રીંન્કારપ્રભસૂરીશ્વરજી,
ઉપાધ્યાય આર્યતિલકવિજયજી આદિ ૪૦૦થી વધુ શ્રમણ શ્રમણી ભગવંતોની પાવન નિશ્રામાં દીક્ષા
ના મુહૂર્ત અપાયા હતા. દીક્ષાર્થીઓને કારતક વદ 10 સોમવાર તા 29 નવેમ્બરનું મુહૂર્ત
પ્રદાન કરાયુ હતુ. દરમિયાન વેસુ બલર હાઉસ મધ્યે 
પાંચ દિવસીય સામૂહિક દીક્ષા મહોત્સવ થશે. દીક્ષાનો મંગળ દિવસ અપાતા ચારિત્ર
પ્રેમીઓના હર્ષના નાદથી અધ્યાત્મ નગરી ડોલી ઉઠી હતી. અધ્યાત્મ પરિવારના હિતેશભાઇ મોતાએ
નિશ્રાદાતા ગુરુભગવંતોનો ણસ્વિકાર કર્યો હતો. સુરતમાં અગાઉ ૭૭ દીક્ષા થઇ હતી જે એક
રેકોર્ડ છે પણ ત્યારે 40 મુમુક્ષુઓને સંગાથે મુહૂર્ત અપાયા હતા. જ્યારે આજે એક સાથે
60 મુમુક્ષુઓને દીક્ષા મુહૂર્ત અપાયા હોય એવો આ નવો વિક્રમ બન્યો છે. દીક્ષાના દિવસ
પહેલા દીક્ષા આંક પણ નવો વિક્રમ સર્જે તો નવાઇ નહી !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s