સુરતમાં અશાંતધારા હેઠળના વિસ્તારોમાં બાંધકામની ચકાસણી માટે SIT રચવા માગણી


અશાંતધારાનો
ચુસ્ત અમલ ન થતાં જે વિસ્તારમાં ગાયનું પુજન થાય તે વિસ્તારમાં ઈદના દિવસે ઘર બંધ કરવા
પડે તેવી સ્થિતિનો આક્ષેપ

        સુરત,

સુરત મ્યુનિ.ની આજની સામાન્ય
સભામાં અશાંતધારાવાળા વિસ્તારમાં પાલિકાની તંત્રની બેદરકારીના કારણે અશાંતધારાનો અમલ
થતો ન હોવાની ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. આ ફરિયાદ સાથે સાથે અશાંતધારાવાળા વિસ્તારમાં
બાંધકામ માટે જે મંજુરી માગવામાં આવે છે અને બાંધકામ થાય છે તે તથા બાંધકામના દસ્તાવેજની
પુનઃ ચકાસણી કરવા સાથે એસ.આઈ.ટી.ની રચના કરીને પુરતી તપાસ કરવાની માગણી કરવામાં આવી
છે.

ભાજપના કોર્પોરેટર કેયુર ચપટવાલાએ
જણાવ્યુ ંહતુ ંકે, શહેરમાં સુલેહ શાંતિ માટે સરકાર દ્વારા અશાંતધારાના કાયદો અમલમાં
આવ્યો છે. પોલીસ કમિશ્નર, પાલિકા કમિશ્નર અને કલેક્ટર કચેરી ત્રણેય મળીને કરવાનો છે.
પરંતુ પાલિકા દ્વારા આ કાયદાનો અમલ યોગ્ય રીતે થતો ન હોવાથી શાંતિ જોખમાઈ રહી છે. હાલમાં
જ ગોરાટ કિર્તીનગર સોસાયટીમાં અન્ય કોમના લોકો ભેગા થઈ ગયાં હતા અને સ્થિતિ બગડી હતી.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>આવી જ રીતે જે હિન્દુ વિસ્તારો અશાંતધારામાં
આવે છે ત્યાં પહેલાં ગાયનું પુજન થતું હતું. પણ અન્ય ધર્મના લોકોએ અહી મિલકતો ખરીદયા
બાદ સોસાયટીના લોકોની હાલત કફોડી થઈ જાય છે. આ વિસ્તારમાં બકરી ઈદના દિવસે ઘરના બારી
બારણા બંધ કરી દેવા પડે તેવી સ્થિતિ થઈ રહી છે. અશાંતધારાવાળા વિસ્તારમાં હિન્દુ માલિકના
નામે પ્લાન મંજુર કરવા, રજા ચિઠ્ઠી લેવી અને ત્યાર બાદ મિલ્કત વેચાણ કરવું તેવી પ્રવૃત્તિ
થઈ રહી છે. જેથી ખોટા પુરાવા ઉભા કરીને કાયદાનો દુરપયોગ કરીને મેળાપીપણાં થયેલા બાંધકામની
મંજુરી માટે સીટની રચના કરવામા આવે અને અશાંતધારા વાળા વિસ્તારમાં થયેલા બાંધકામની
પુનઃ ચકાસણી થાય તેવી માગણી કરી હતી. આ ઉપરાંત અશાંતધારાવાળા વિસ્તારમાં બાંધકામ માટે
જે પુરાવા મુકવામા આવ્યા છે તે પુરાવાની પણ પુનઃ ચકાસણીની પણ રજૂઆત થઇ હતી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s