ગ્રાહક સેવામાં ખામી બદલ વીમા કંપની સામેની ફરિયાદ રદ કરાઇ-સુરત

હોસ્પિટલની ડીસ્ચાર્જ સમરીમાં છેકછાક કરીને વીમાદારે બે મહિના અગાઉની ઈજાની સારવાર ખર્ચનો ક્લેઇમ નકારાયો હતો

વીમા
કંપનીએ નકારાયેલા સારવારના ક્લેઈમના મુદ્દે ગ્રાહક સેવામાં ખામી બદલ વ્યાજ સહિત
વળતર વસુલાતની માંગ કરતી ફરિયાદને સુરત જિલ્લા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમના પ્રમુખ
જજ એમ.એચ.ચૌધરીએ રદ કરી વીમા કંપનીએ યોગ્ય રીતે ક્લેઈમ નકાર્યો હોવાનો નિર્દેશ
આપ્યો છે.

મોટા
વરાછા ખાતે ક્રિષ્ણાપાર્કમાં રહેતા ફરિયાદી વલ્લભ લક્ષ્મણ જાસોલીયાએ પોતાના તથા
પરિવારના સભ્યો માટે રૃ.3 લાખના રિસ્ક કવર કરતી યુનિવર્સલ સોમ્પો જનરલ ઈન્સ્યોરન્સ
કંપનીની મેડીક્લેઈમ લીધો હતો. તા.18-10-17ના રોજ તબિયત બગડતા ખાનગી હોસ્પિટલમાં
દાખલ થઇ સારવાર લીધી હતી. જેના રૃા.1.02 લાખના ખર્ચનો ક્લેઇમ વીમાં કંપની કર્યો તે
નકારી કઢાતા ગ્રાહક કોર્ટમાં વ્યાજ વળતર માટે માંગ કરી હતી. જેના વિરોધમાં કંપની
તરફે સુહેલ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદીએ સાચી હકીકત છુપાવીને ડીસ્ચાર્જ
સમરીમાં સુધારો વધારો કરી ટાઈપોગ્રાફીકલ મીસ્ટેક હોવાનું જણાવી ખોટી રીતે ક્લેઈમ
કર્યો હતો. જેને સેવામાં ખામી ગણી શકાય નહી. ફરિયાદીએ  સૌ પ્રથમવાર 30-7-17ના રોજ ફ્રેકચરની ઈજા થઈ
હોવાનું જણાવ્યું છે. જેથી તે જ દિવસે સારવાર લીધેલી હોવી જોઈએ. તમામ રિપોર્ટ રજૂ
કરવા જણાવવા છતા કર્યા નથી. ફરિયાદીએ તા.30-9-17
ના રોજ ડીસ્ચાર્જ સમરી રજુ કરી તેમાં પણ સુધારો વધારો કરીને
તા.30-7-17 લખી છે. ગ્રાહક કોર્ટે ફરિયાદીએ તા30-7-17ની ઈજાની સારવાર બે માસ બાદ
તા.18-10-17ના રોજ લીધી હોઈ કેટલીક હકીકત છુપાવી હોવાનું માન્ય રાખી વીમા કંપની
સામેની ફરિયાદ રદ કરી હતી.

<

p class=”MsoNormal”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s