નવી સિવિલના કેમ્પસમાં રોડ પર મોટા-મોટા ખાડા પડી ગયા

– કેમ્પસમાં
કેટલીક જગ્યા ગંદકી અને  ઝાડી-ઝાંખરાના
લીધે મચ્છરનો ઉપદ્રવ વધતા હાલત કફો
ડી

        સુરત:

સુરત
નવી સિવિલ હોસ્પિટલના કેમ્પસમાં રોડ પર કેટલીક જગ્યાએ મોટા મોટા ખાડાઓ પડી ગયા છે.
જયારે કેટલીક જગ્યાએ ગંદકી અને  ઝાડી ઝાંખરાના
લીધે મચ્છરનો ઉપદ્રવ વઘી ગયો છે.

<

p class=”12News”> સિવિલ હોસ્પિટલના કેમ્પસમાં નર્સિગ કોલેજ  સહિતના રોડ પર કેટલીક જગ્યાએ મોટા માોટા ખાડા
પડી ગયા છે અને  ખાડાઓમાં વરસાદી પાણીનો પણ
ભરાવો થઇ રહ્યો છે. જેના કારણે રોડ પરથી 
ટુ વ્હિલર કે ફોર વ્હિલર લઇને આવતા જતા દર્દી તેમના સંબંધી તથા ડોકટર
સહિતના કર્મચારીઓની હાલત કફોડી થઇ ગઇ છે. આ ઉપરાંત સિવિલ કેમ્પસમાં સેન્ટ્રલ
મેડીકલ સ્ટોર
, એમ.આઇ.સી.યુ. વગેરે જગ્યાએ વરસાદી પાણી ભરાતા હોય છે. જયારે અમુક હોસ્ટેલ
તથા કેટલાક ક્વાટર્સ  પાસે ઝાડી- ઝાંખરા
અને ગંદકી હોવાના લીધે મચ્છરોનો ઉપદ્રવ વઘી રહ્યો છે. નોંધનીય છે કે  સિવિલ કેમ્પસમાં  એક થી દોઢ વર્ષ પહેલા રોડ રીંપેરીગ કરવામાં
આવ્યુ હતુ. પણ વરસાદના કારણે  રોડના કેટલીક
જગ્યો ખાડા પડી રહ્યા છે. જયારે  કેટલાક
ક્વાટર્સ પાસે ઝાડી -ઝાંખરા અને ગંદકી નિયમિત સમયે દૂર થતી નથી
, ત્યાં નિયમિત સફાઈ કરવામાં આવતી નથી, મચ્છર બિડિંગ
નાશ કરવા માટે નિયમિત ફોગીંગ કરવામાં આવતું નથી
, અને દવા પણ
છાંટવામાં આવતી નથી.  જેને કારણે
મચ્છરોનો  ઉપદ્રવ વધી રહ્યો છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s