સુરતમાં સમિતિના શિક્ષકોએ શિક્ષક સર્વેક્ષણ કસોટીનો કર્યો વિરોધ

સુરત,તા.24 ઓગસ્ટ 2021,મંગળવાર

સુરત સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં શિક્ષક સજ્જતા સર્વેક્ષણ કસોટી નો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. આજથી શરૂ થયેલી શિક્ષક સજ્જતા કસોટીનો સુરતના શિક્ષકોએ વિરોધ કર્યો છે.

શિક્ષક સજ્જતા સર્વેક્ષણને કારણે આજથી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની સ્કૂલનો સમય બપોરે 12થી 4 વાગ્યાનો કરવામાં આવ્યો છે. સુરતના વિવિધ સેન્ટરો બનાવીને આ સર્વેક્ષણ કસોટી સર્વ કરવામાં આવી છે જેનાથી શિક્ષકો અળગા રહ્યા હતા.

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવતી આ કસોટીથી શિક્ષકોના સ્વમાન ભંગ થતો હોવાથી તેઓ પરીક્ષાથી અળગા રહ્યા હતા. જેને કારણે પરીક્ષાના સેન્ટર ખાલીખમ જોવા મળ્યા હતા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s