કોરોનામાં સુરત સિટીમાં એક અને ગ્રામ્યમાં ત્રણ કેસઃચાર દર્દીને ડિસ્ચાર્જ

        સુરત

આરોગ્ય
વિભાગ પાસેથી મળેલી વિગત મુજબ  કોરોનામાં
સોમવારે  સિટીમા નવો
1  કેસ નોધાયો છે. જેમાં લિંબાયત ઝોનમાં 1 કેસ  છે. જયારે બાકીના તમામ
ઝોનમાં એક પણ કેસ નોંધાયા નથી.  અત્યાર
સુધીમાં સિટીમાં કુલ કેસ
111,460 અને  મૃત્યુઆંક 1629  છે. 
જીલ્લામાં
3 
મળીને  કુલ કેસ
32,114  અને મૃત્યુઆંક 485 છે.  સિટી-ગ્રામ્ય મળીને  કુલ કેસનો આંક 
143,574 અને 
મૃત્યુઆંક
2114 
છે. સિટીમાં બે  મળી 
109,789  અને 
ગ્રામ્યમાં
2 
સાથે 
31,619
મળીને  કુલ  
141,408 દર્દીઓ સાજા થયા
છે. જયારે કોરોનામાં સિવિલમા બે દર્દી અને સ્મીમેરમાં બે દર્દીની હાલત ગંભીર છે. આ
ઉપરાંત સોમવારે મ્યુકોર માઇકોસિસમાં સિવિલ અને સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં એક પણ કેસ
નોધાયા નથી. જયારે સિવિલમાં
3 દર્દીની સર્જરી કરવામાં આવી
છે. અત્યાર સુધીમાં સિવિલમાં
48 અને સ્મીમેરમાં 25 મળી કુલ 73દર્દીઓ મોતને ભેટયા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s