કતારગામ વોર્ડ નં-7માં વોર્ડ સમિતિના પ્રમુખ પદે વરણી ચીઠ્ઠી ઉછાળીને કરાશે


ભાજપ અને આપના બે-બે કોર્પોરેટર ચૂંટાયેલા છેઃ અઢી-અઢી
વર્ષ ટર્મ માટે નિર્ણય થયો પણ પહેલી ટર્મમાં કોણ ? તેની ચર્ચામાં વિવાદ થયો હતો

        સુરત,

સુરત મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નબંર-7 કતારગામના વોર્ડમાં વોર્ડ
સમિતિના પ્રમુખની નિમણુંક સર્વ સંમતિથી નહીં પરંતુ ચીઠ્ઠી ઉછાળીને કરવામાં આવશે. ભાજપ-
અને વિપક્ષ આપ બન્ને એક બીજા સામે વિશ્વાસ નથી. આ વોર્ડમાં ભાજપ અને આપ બન્નેના બે
બે સભ્ય હોવાથી વોર્ડ સમિતિના પ્રમુખ કોણ બને ? તે માટે મડાંગાઠ હતી જે હવે ચીઠ્ઠી
ઉછાળીને ઉકેલવામાં આવશે.

સુરત મ્યુનિ.માં હાલમાં તમામ ત્રીસ વોર્ડમાં ચુંટાયેલા
કોર્પોરેટરની વોર્ડ સમિતિ બનાવીને તેના પ્રમુખની નિમણુંક થઈ રહી છે. જે વોર્ડમાં ભાજપની
પેનલ છે તેમાં ભાજપના અને જે વોર્ડમાં આપની પેનલના કોર્પોરેટર ચુંટાયા છે ત્યાં આપના
કોર્પોરેટરો વોર્ડ સમિતિના પ્રમુખની નિમણુંક થઈ ગઈ છે.  પરંતુ વોર્ડ નંબર-૭ કતારગામમાં ભાજપના બે અને વિપક્ષ
આપના બે કોર્પોરેટરો ચુંટાયા છે. પહેલાં આ વોર્ડમાં અઢી અઢી વર્ષ ભાજપ અને આપના કોર્પોરેટરને
વોર્ડ સમિતિના પ્રમુખ બનાવવામા આવે તેવો નિર્ણય થયો હતો. પરંતુ પહેલા અઢી વર્ષ કોણ
પ્રમુખ બને તે ચર્ચામાં વિવાદ થયો હતો.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>શિક્ષણ સમિતિના સભ્યોની ચુંટણીમાં ભાજપે એક વધારાનો ઉમેદવાર
ઉતાર્યો અને ચુંટણીમાં  ક્રોસ વોટીંગ થતાં આપનો
એક સભ્ય હારી ગયો અને ભાજપ પ્રેરિત અપક્ષનો એક સભ્ય જીતી જતાં વિપક્ષ અને શાસક પક્ષ
વચ્ચે વિશ્વાસ રહ્યો નથી. તેથી વિપક્ષે પહેલાં અઢી વર્ષ પોતાના કોર્પોરેટર વોર્ડ સમિતિનો
પ્રમુખ રહે તેવી માગણી કરી હતી જે શાસકોએ સ્વીકારી ન હતી. જેના કારણે હવે વોર્ડ સમિતિના
પ્રમુખ માટે ચીઠ્ઠી ઉછાળીને નિર્ણય કરવા માટેની કવાયત થઈ રહી છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s