દક્ષિણ ગુજરાતમાં આરોગ્યની ટીમને તાવના 7666, લેપ્ટો.ના બે કેસ મળ્યા

કોરોના
કાળામાં લેપ્ટો.ના કેસો શોધવા સર્વે

– 15
જુલાઈથી અત્યાર સુધીમાં કુલ
72,585 ઘરોમાં  સર્વે કરાયો : લેપ્ટો.ના
બંને કેસ તાપી જિલ્લાના

        સુરત :

દક્ષિણ
ગુજરાતમાં ચોમાસાની તુમાં  જીવલેણ
લેપ્ટોસ્પાયરોસિસ હાહાકાર મચાવે છે.  તેવા
સમયે દક્ષિણ ગુજરાતમાં લેપ્ટો. ના દર્દીને શોધવા ગયેલી મેડિકલ ટીમે
72585 ઘરમાં સર્વે કરતા
તાવના
7666 અને લેપ્ટોસ્પાયરોસિસ બે કેસ મળ્યા હતા.

આર.ડી.ડી
ડૉ.આર.એમ જેસવાનીના માર્ગદર્શન હેઠળ લેપ્ટોસ્પાયરોસિસ પર નિયંત્રણ માટે એપિડેમિક
ઓફિસર ડૉ. કેતન પરમારના નેતૃત્વમાં આરોગ્ય વિભાગની ટીમે દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ
જિલ્લાઓમાં ઘરે-ઘરે જઈને કર્મચારીઓએ
15 જુલાઈ થી અત્યાર સુધીમાં 72585 ઘરોમાં સર્વે કર્યો
હતો. જેમાં તાવની બિમારીથી પિડાતા
7666 વ્યક્તિને મેડિકલ
ટીમે દવા આપી સારવાર કરી હતી. તેમજ જરૃર હોય એવા કેટલાક વ્યક્તિના કોરોનાના ટેસ્ટ
પણ કરવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે. જયારે તાપી જીલ્લામાં લેપ્ટો.ના બે કેસ
મળી આવ્યા હતા. દક્ષિણ ગુજરાતમાં અગાઉ લેપ્ટોમાં નામ સાંભળી ખેતમજુરો  ધુ્રજતા હતા પણ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ઘરે-ઘરે
જઇને સર્વે કામગીરી કરતા હોવાથી વર્ષ
2015માં 41 દર્દી પૈકી એક પણ મોત ન હતુ. બાદમાં 
દર વર્ષે લેપ્ટો.ના કેસમાં ઘટાડો થઇ રહ્યો છે. પણ વર્ષ
2020માં 4 પૈકી એક દર્દીનું મોત થયુ હતુ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s