સુરતના રોઝ ગાર્ડનમાં હવે દિવાળી પછી રોઝ જોવા મળશે

જહાંગીરપુરાના રોઝ ગાર્ડનમાં 4500થી વધુ રોપા કર્મચારીની બેદરકારીને કારણે નકામા બન્યાનો આક્ષેપ

સુરત, તા. 22 ઓગસ્ટ 2021 રવિવાર

સુરત મહાનગરપાલિકાએ જહાંગીરપુરા ખાતે બનાવેલો રોઝ ગાર્ડન હવે રોઝ વિનાનો થઈ ગયો છે. નવા ગુલાબ રોપાઈ ત્યારબાદ જ હવે આ ગાર્ડનમાં રોઝ જોવા મળશે. પાલિકા તંત્ર કહે છે ગુલાબના છોડની લાઇફ પૂરી થઈ ગઈ છે એના માટે ગુલાબ નથી. જ્યારે કેટલાક લોકો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે પાલિકાની માવજતના અભાવે આ ગુલાબના છોડ નકામા બન્યા છે.

સુરત મહાનગરપાલિકાએ જહાંગીરપુરા ખાતે રોઝ ગાર્ડન બનાવ્યો છે. આ ગાર્ડનમાં 4500 કરતા વધું ગુલાબના છોડ રોપવામાં આવ્યા હતા.

વિવિધ જાતના ગુલાબ ના છોડ ના કારણે આ ગાર્ડનની સુંદરતા વધી જતી હતી પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસથી આ ગાર્ડનમાં રોપવામાં આવેલા તમામ ગુલાબ ના છોડ નકામા બની ગયા છે. 

ગાર્ડનની મુલાકાત લેતાં લોકોનો આક્ષેપ એવો છે કે, ગુલાબના છોડની સાથે બિનજરૂરી ઘાસ ઉગી નીકળ્યો હતો તેને દૂર કરવા માટે કર્મચારી દ્વારા દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો હતો.

આ દવાનો છંટકાવ ગુલાબના છોડ પર પણ થઈ જતા તમામ રોપા બિન ઉપયોગી થઇ ગયા છે. પાલિકાના કર્મચારીની ભૂલને કારણે આખો રોઝ ગાર્ડન નકામો બની ગયા હોવાનો આક્ષેપ લોકો કરી રહ્યા છે.

બીજી તરફ પાલિકાના ગાર્ડન વિભાગ દ્વારા એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, ગુલાબ ના છોડ ની લાઈફ ત્રણથી ચાર વર્ષની જ હોય છે ત્યારબાદ છોડ સુકાઈ જતા હોય છે અને ગુલાબ આવતા નથી. 

આ છોડને પાંચ વર્ષનો સમય થઈ ગયો હોવાથી તેની લાઇફ પૂરી થતા ગુલાબના ફૂલ આવતા નથી. હવે મહાનગરપાલિકા દ્વારા રોઝ ગાર્ડનમાં ગુલાબના છોડને નવેસરથી રોપવામાં આવશે. જેના કારણે દિવાળી બાદ માં ગુલાબ ના ફૂલ જોવા મળશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s