સિવિલ કેમ્પસમાં માનસિક બીમાર યુવાનની ધમાલ, સેવાભાવીએ આશરો અપાવ્યો

 

સિક્યુરીટી
ગાર્ડ સાથે ઝપાઝપી કરીઃ સેવાભાવીએ યુવાનની સારવાર કરાવી કામરેજના આશ્રમમાં વ્યવસ્થા
કરાવી આપી

      સુરત :

નવી
સિવિલ હોસ્પિટલના કેમ્પસમાં આજે સવારે એક માનસિક તકલીફ ધરાવતો યુવાને ધમાલ ક્યા
બાદ સિક્યુરીટી ગાર્ડ  સાથે ઝપાઝપી કરી
હતી. બાદમાં એક સેવાભાવી યુવાને તેને નવી સિવિલમાં સારવાર કરાવીને કામરેજ ખાતે
આશ્રમમાં આશરો અપાવ્યો હોવાનું જાણવા મળે છે.

<

p class=”12News”>પ્રાપ્ત
વિગત મુજબ નવી સિવિલ હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટર પાસે આજે સવારે ૪૦ થી ૪૫ વર્ષીય
માનસિક તકલીફ ધરાવતો એક યુવાન શરીર પર શર્ટ પહેરવા વગર આમ તેમ આટા મારતો હતો અને
તે  જોરથી બુમો પાડીને તેમની પાસેથી પસાર
થતા વ્યકિત નજીક પહોચી જતો  હતો. જેથી તે
લોકો ગભરાઇ જતા હતા. અચાનક યુવાન ટ્રોમા સેન્ટર પાસે ધમાલ કરવા લાગ્યો હતો. તેથી
ત્યાંના સિક્યુરીટી ગાર્ડે તેને સમાવીને આગળ જવા કહ્યુ હતુ. પણ તે સિક્યુરીટી
ગાર્ડ સાથે માંથાકૂટ કરીને ઝપાઝપી કરવા લાગ્યો હતો. તેને ભારે જહેમતથી ત્યાંથી
ખસેડાયો હતો. તે ચાલતા ચાલતા સિવિલના પી.એસ.એમ વિભાગ પાસે પહોચ્યો હતો અને તે
અચાનક ઇલેટ્રીક પેટી પાસે પહોચીને વાયર પકડી લીધો હતો. સદનસીબે તેને કરંટ લાગ્યો ન
હતો. તે વખતે  ત્યાં સેવાભાવી ધમેશભાઇ ગામી
પહોંચતા યુવાનને સમજાવી મોપેડ પર બેસાડી ટ્રોમા સેન્ટરમાં લાવ્યા હતા. અન્ય
સેવાભાવીઓએ પહોંચીને યુવાન પ્રાથમિક સારવાર બાદ રાજેન્દ્રભાઇના સહકારથી યુવાનને
કામરેજ ધોરણ પારડી ખાતે માનવ સેવા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના આશ્રમમાં  લઇ જવાયો હતો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s