કોરોનામાં સુરત સિટીમાં 3 અને ગ્રામ્યમાં ઝીરો કેસ સામે બે દર્દીને રજા


 સુરત :

<

p class=”12News”>આરોગ્ય
વિભાગ પાસેથી મળેલી વિગત મુજબ  કોરોનામાં
શનિવારે  સિટીમા નવા
3  કેસ નોધાયા છે. જેમાં વરાછા બીમાં 1, લિંબાયતમાં 1 
અને  અઠવા ઝોનમાં
1 કેસ  છે. જયારે બાકીના તમામ
ઝોનમાં એક પણ કેસ નોંધાયા નથી.  અત્યાર
સુધીમાં સિટીમાં કુલ કેસ
111,458 અને  મૃત્યુઆંક 1629  છે. 
જીલ્લામાં
0 
મળીને  કુલ કેસ
32,111  અને મૃત્યુઆંક 485 છે.  સિટી-ગ્રામ્ય મળીને  કુલ કેસનો આંક  143,569 અને  મૃત્યુઆંક 2114  છે. સિટીમાં બે  મળી  109,785 અને  ગ્રામ્યમાં  0  સાથે  31,614 મળીને  કુલ   141,399 દર્દીઓ સાજા થયા
છે. જયારે કોરોનામાં સિવિલમા બે દર્દી અને સ્મીમેરમાં બે દર્દીની હાલત ગંભીર છે. આ
ઉપરાંત શનિવારે પણ મ્યુકોર માઇકોસિસમાં નવી સિવિલ અને સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં એક પણ
કેસ નોધાયા નથી.જયારે સિવિલમાં એક દર્દીની સર્જી કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં
સિવિલમાં
47 અને સ્મીમેરમાં 25 મળી કુલ
72દર્દીઓ મોતને ભેટયા છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s