સુરત: મહાનગરપાલિકાની બહેનોને ભેટ, રક્ષાબંધનના દિવસે સીટી, બીઆરટીએસ બસમાં વિનામૂલ્યે મુસાફરી

સુરત, તા. 21 ઓગસ્ટ 2021 શનિવાર

કોરોનાની મહામારી બાદ તબક્કાવાર શરૂ થયેલી સીટી, બીઆરટીએસ બસમાં રક્ષાબંધનને દિવસે મહિલાઓ અને બાળકોને વિનામૂલ્યે મુસાફરીની મહાનગરપાલિકાએ જાહેરાત કરી છે.

સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા સામૂહિક પરિવહનના ભાગરૂપે સિટી અને બીઆરટીએસ બસ સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે. કોરોનાના કારણે આ બસ સેવા બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તબક્કાવાર બંને બસ સેવા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. 

બીઆરટીએસના તમામ રૂટ શરૂ કરી દેવાયા છે જ્યારે સિટી બસના કેટલાક રૂટ હજી શરૂ કરાયા નથી. આવતીકાલે રવિવારે રક્ષાબંધનનો તહેવાર મહાનગરપાલિકાએ સુરતની બહેનોને એક ભેટ આપી છે.

રક્ષાબંધનના દિવસે સુરતની તમામ સિટી અને બીઆરટીએસ બસમાં મહિલાઓ અને 13 વર્ષ સુધીના બાળકોને ટીકીટ લેવાની રહેશે નહીં. રક્ષાબંધનના દિવસે સુરતમાં દોડતી સામૂહિક પરિવહન સેવામાં મહિલાઓ વિનામૂલ્યે મુસાફરી કરી શકશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s