કોરોનામાં સિટીમાં 2 અને ગ્રામ્યમાં 2 કેસ નોંધાયા, બે દર્દીને રજા


 સુરત:

<

p class=”12News”>આરોગ્ય
વિભાગ પાસેથી મળેલી વિગત મુજબ  કોરોનામાં
શુક્રવારે સિટીમા નવા
2 કેસ નોધાયા છે. જેમાં વરાછા બીમાં 1 અને  અઠવા ઝોનમાં 1 કેસ  છે. જયારે બાકીના તમામ ઝોનમાં એક પણ કેસ
નોંધાયા નથી.  અત્યાર સુધીમાં સિટીમાં કુલ
કેસ
111,455 અને 
મૃત્યુઆંક
1629 
છે.  જીલ્લામાં
2 મળીને  કુલ કેસ 32,111  અને મૃત્યુઆંક 485 છે.  સિટી-ગ્રામ્ય મળીને કુલ
કેસનો આંક 
143,566
અને  મૃત્યુઆંક
2114  છે. સિટીમાં બે  મળી  109,783 અને ગ્રામ્યમાં  0  સાથે  31,614મળીને કુલ   141,397 દર્દીઓ સાજા થયા
છે. જયારે કોરોનામાં સિવિલમા બે દર્દી અને સ્મીમેરમાં એક દર્દીની હાલત ગંભીર છે. આ
ઉપરાંત શુક્રવારે મ્યુકોર માઇકોસિસમાં નવી સિવિલ અને સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં એક પણ
કેસ નોધાયા નથી. અત્યાર સુધીમાં સિવિલમાં
47 અને સ્મીમેરમાં 25 મળી કુલ 72દર્દીઓ મોતને ભેટયા છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s