ગાંધીબાગમાંથી વધુ એક વાર તસ્કરો રક્તચંદનનું વૃક્ષ કાપીને ચોરી ગયા


ઈલેક્ટ્રીક
કટરથી સેફ્ટી ગ્રીલ બાદ ચંદનનું ઝાડ કાપી નાંખ્યું અને ઉંચકીને લઇ ગયા ત્યાં સુધી સિક્યુરીટી
ગાર્ડસ ઉંઘતા રહ્યા

        સુરત,

સુરતના ઐતિહાસિક ગાંધી બાગમાંથી
ગઈકાલે રાત્રી રક્ત ચંદનના વૃક્ષની ચોરી થઈ છે. પાલિકાના સિક્યુરીટી ગાર્ડ હોવા છતાં
ચોરો બાગમાં આવીને વૃક્ષ ફરતેની સેફ્ટી ગ્રીલ તોડીને ઈલેક્ટ્રીક કટરથી ચંદનનું ઝાડ
કાપીને લઈ ગયાં હતા. આ પહેલાં પણ ગાંધીબાગમાંથી ચંદનના બે વૃક્ષની ચોરી થઈ હતી. સિક્યુરીટી
ગાર્ડ હોવા છતાં આ ચોરી થઇ છે.

સુરત મ્યુનિ.ની સામાન્ય સભામાં સુરત
મ્યુનિ.ની નબળી સિક્યુરીટીના કારણે પોલીસ બોલાવવી પડી રહી છે ત્યાર બાદ હાલમાં ગેરકાયદે
બાંધકામ મુદ્દે કેટલાક ટપોરીએ પાલિકાની કચેરીમાં ચાકુ લઈને આવી ગયાં અને પાલિકાના અધિકારીને
ચાકુ બતાવી ડિમોલીશનની માગણી કરી હતી. સિક્યુરીટી તંત્ર રેઢીયાળ બન્યાનો પુરાવો આપતી
વધુ એક ઘટના બની છે. ગત રાતે ગાંધીબાગમાંથી તસ્કરો ચંદનનું વૃક્ષ કાપીને ચોરી ગયા હતા.
વૃક્ષ ફરતે લગાડેલી સેફ્ટી ગ્રીલ ઇલેકટ્રીક કટરથી કાપી નાંખી હતી.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>તસ્કરો ચંદનનું ઝાડ કાપીને ઉચકીને
લઈ ગયાં હતા અને પાલિકાની સિક્યુરીટી ુંઉંઘતી રહી હતી. સવારે કેટલાક લોકો બાગમાં આવ્યા
ત્યારે કપાયેલું ઝાડ જોતાં ફરિયાદ કરી હતી અને પાલિકા તંત્ર દોડતું થયું હતું. આ પહેલા
પણ ચંદનના વૃક્ષની ચોરી થઇ હતી અને પોલીસ ફરિયાદ નોધાયા બાદ એક આરોપી મધ્યપ્રદેશથી
પકડાયો હતો. આજની ઘટનામાં પણ પોલીસ ફરિયાદની તજવીજ ચાલી રહી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s