સુખડ અને ચંદનની રાખડીઓ બજારમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની

સુરત, 19 ઓગસ્ટ 2021 ગુરુવાર

રક્ષાબંધન પર્વને અનુલક્ષીને સુરતના બજારોમાં અવનવી વેરાઇટીઓમાં રાખડીઓ ગ્રાહકોના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. જેમાં આ વર્ષે સિમ્પલ ગણાતી એવી સુખડ કે ચંદનની રૂદ્રાક્ષ સાથેની રાખડીઓ પણ બહેનોની પસંદ બની છે.

જમાનાના વિકાસ સાથે રાખડીઓમાં પણ આધુનિકતા આવી છે, પહેલા સુતરની રાખડીઓની માંગ હતી. પરંતુ આજે ડાયમંડ રાખડી, મોતીબીડસ, ચાંદીમાં જરદોષી વગેરે રાખડીઓ જોવા મળે છે. જોકે આ વર્ષે જુના અને નવા કોન્સેપ્ટનું ફ્યુઝન એવી સુખડ અથવા ચંદનની સુવાસ વાળી રાખડીઓ પણ આકર્ષણ જમાવી રહી છે.

રુદ્રાક્ષ તેમજ તુલસીના મણકા સાથે તૈયાર કરાતી આ રાખડીઓ જે ભાઈઓ ડાયમંડ અને મોતીની રાખડીઓ પસંદ નથી કરતા તેમને માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. જેથી બહેનો પોતાના ભાઈઓની પસંદગીને અનુરૂપ રાખડી લઈ રહી છે.

રાખડી વેચનારે કહ્યું કે, ચંદન સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિ પણ સારું છે જેથી રાખડીઓમાં રૂદ્રાક્ષના પારાની રાખડી અને આ રાખડીઓની ડિમાન્ડ રહે છે. રૂ. ૫૦ થી લઈને રૂ.૧૦૦ સુધીમાં સિમ્પલ રાખડીઓ મળે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s