કારખાનેદારો-મિલોએ ઉધારી ઘટાડી ડિસ્કાઉન્ટ બંધ કરતા ધંધો ઘટયો

-ઉધારી
ઘટી અને સિસ્ટમને લીધે ફાયદા કરતા નુક્સાન વધુ થતા વેપારીઓએ પણ કામકાજની પધ્ધતિ બદલી
બ્લાઇન્ડ પ્રોગ્રામ આપવાનું બંધ કર્યું

સુરત,   

વેપાર-ધંધામાં કોઈપણ એક નવી
સિસ્ટમ દાખલ થાય ત્યારે શરૃઆતમાં થોડી તકલીફો ઉભી થાય છે. તેવું જ કંઇક જીએસટી આવ્યા
પછી કારખાનેદારો અને મિલમાલિકોએ ઉધારી ઘટાડીને ડિસ્કાઉન્ટ આપવાનું બંધ કર્યા પછી ઉભી
થઇ છે. પહેલાં કરતાં ધંધો ઘટી ગયો છે.

સિસ્ટમમાં ચાલવાથી કામ ધંધો યોગ્ય
રીતે ચાલશે, તેની ના નહીં. પરંતુ સિસ્ટમને કારણે કામ ઓછું થઇ જતાં આખરે નુકસાન તો વેપાર-ધંધાને
થાય છે, એમ કાપડ બજારના વેપારી રાજેશ જૈને કોરોના બાદ ખરાબ થયેલી કાપડ ઉદ્યોગની પરિસ્થિતિ
બાબતે પ્રતિભાવમાં કહ્યું હતું. સિસ્ટમને કારણે કામકાજ ઓછું થયું છે, તો તેને ફાયદો
કઈ રીતે કહી શકાય ?

જીએસટી અમલમાં આવ્યાં પછી મિલ માલિકો
અને કારખાનેદારોએ પેમેન્ટનો ધારો બદલી નાખ્યો છે, સમય ઘટાડી દીધો છે. આ અગાઉ પેમેન્ટ
90થી 120 દિવસ સુધી ચાલતું હતું. કિન્તુ ધારો બદલાતા અને ડિસ્કાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવતાં
વેપારીઓએ પણ કામકાજની પદ્ધતિ જ બદલી નાખી છે. મિલોમાં બ્લાઇન્ડ પ્રોગ્રામો આપતાં હતાં.તે
બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે.

હવે વેપારીઓ ખૂબ સમજી-વિચારી અને
ગણતરી કરીને પ્રોગ્રામ આપી રહ્યાં છે. તેવી જ રીતે કારખાનેદારો પાસેથી પણ ગ્રેની ખરીદીમાં
ખુબ જ સંયમ રાખી રહ્યાં છે. 10 લોટની જરૃર હોય ત્યાં માત્ર 6 લોટ ખરીદી રહ્યાં છે.
આ અગાઉ મોટાં જથ્થામાં માલ ખરીદીને મિલોમાં પ્રિન્ટ માટે મોકલી આપતાં હતાં.

હકીકતમાંતો, કાપડ બજારમાં કોઈ નિયમ
નહોતાં. તેને કારણે આ કારણે જ વેપાર બચ્યો હતો. કાપડ બજારમાં જેટલું અનિયમિત છે, પેમેન્ટ
મોડા છે અને રિટર્નનું કામ છે, ત્યાં સુધી કાપડનો વેપાર બચી રહેશે.પણ જે દિવસે સિસ્ટમ
એકસ્પોટર્સની જેમ આવી જશે, સુરતના કાપડ બજારને બંધ થતાં બે વર્ષ પણ નહીં લાગે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s