સુરતમાં કોરોનાનાં નવા 4 કેસ : બેને રજા

  સુરત :

<

p class=”12News0″>આરોગ્ય
વિભાગ પાસેથી મળેલી વિગત મુજબ  કોરોનામાં
મંગળવારે સિટીમા નવા
4 કેસ નોધાયા છે. જેમાં રાંદેરમાં 2, લિંબાયતમાં 1 અને  અઠવાઝોનમાં 1 કેસ  છે. જયારે બાકીના તમામ
ઝોનમાં એક પણ કેસ નોંધાયા નથી.  અત્યાર
સુધીમાં સિટીમાં કુલ કેસ
111,449 અને  મૃત્યુઆંક 1629  છે. જીલ્લામાં 0
મળીને  કુલ કેસ
32,106 અને મૃત્યુઆંક 485 છે.  સિટી-ગ્રામ્ય મળીને કુલ કેસનો આંક  143,555 અને  મૃત્યુઆંક 2114  છે. સિટીમાં બે  મળી  109,777 અને ગ્રામ્યમાં  0 સાથે  31,609 મળીને કુલ   141,386 દર્દીઓ સાજા થયા છે. જયારે કોરોનામાં સિવિલમા2 અને
સ્મીમેરમાં
0 દર્દીની હાલત ગંભીર છે.આ ઉપરાંત આજ રોજ મ્યુકોર
માઇકોસિસમાં નવી સિવિલ અને સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં એક પણ કેસ નોધાયો નથી.અત્યાર
સુધીમાં સિવિલમાં
46 અને સ્મીમેરમાં 25
મળી કુલ
71દર્દીઓ મોતને ભેટયા છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s