સુરત: દશામાં વિસર્જન માટે તમામ ઓવારા બંધ કરાયા


– વિસર્જન કયા કરવો તે માટે તંત્ર સાથે ભક્તો પણ મુંઝવણમાં

સુરત,તા.17 ઓગષ્ટ 2021,મંગળવાર

સુરતમાં આજે દશામાં વિસર્જનની પ્રક્રિયા હાથ ધરાય તે પહેલા ભક્તોની મૂંઝવણ વધી ગઈ છે. સુરતમાં વીસ હજાર કરતા વધુ દશામાની પ્રતિમાઓની સ્થાપના થઈ છે. પરંતુ વિસર્જનના એક દિવસ પહેલા તાપી નદીના તમામ ઓવારાને સીલ કરી દેવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ પાલિકાએ કૃત્રિમ તળાવ પણ બનાવ્યા ન હોવાથી હવે આ પ્રતિમાનું વિસર્જન ક્યાં કરવું તે ભક્તોની મૂંઝવણ છે. તન તો એ લોકોને ઘરે કે સોસાયટીમાં જ વિસર્જન કરવા માટે અપીલ કરી છે.

છેલ્લા કેટલાક વખતથી તાપી નદી અને તળાવમાં પ્રતિમાના વિસર્જન પર પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ હાલ કોરોનાની સ્થિતિને કારણે મહાનગરપાલિકાએ કૃત્રિમ તળાવ પણ બનાવ્યા નથી. આવી સ્થિતિ વચ્ચે સુરત શહેરમાં 20 હજારથી વધુ દશામાની પ્રતિમાઓની સ્થાપના થઈ છે. નદી અને તળાવમાં વિસર્જન પ્રતિબંધ અને પાલિકાએ કૃત્રિમ તળાવ બનાવ્યા નથી તેથી આટલી બધી માત્રામાં પ્રતિમાનું વિસર્જન કરવું તે મુંઝવણ ઉભી થઇ છે. તંત્રએ લોકોને ઘર આંગણે જ દશામાની પ્રતિમાઓનું વિસર્જન કરવા માટે અપીલ કરી છે. કોર્ટના આદેશનો ભંગ ન થાય તે માટે પાલિકા તંત્રએ તમામ 32 ઓવારા પર બેરિકેડિંગ કરીને ઊભા કરી દીધા છે. આજે મોડી રાત્રે દશામાની પ્રતિમાઓનું વિસર્જન થશે ત્યારે વિવાદ ઉભો થાય તેવી શક્યતા નકારી શકાતી નથી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s