સુરતમાં 48 કલાકમાં કોરોનાનાં 4 અને મ્યુકોરનો એક કેસ

    સુરત:

આરોગ્ય
વિભાગ પાસેથી મળેલી વિગત મુજબ  કોરોનામાં
રવિવારે સિટીમા નવા
2 અને સોમવારે 1 કેસ નોધાયા છે. જેમાં રાંદેરમાં 1,
લિંબાયતમાં 1 અને  અઠવાઝોનમાં 1 કેસ  છે. જયારે બાકીના તમામ ઝોનમાં એક પણ કેસ નોંધાયા
નથી.  અત્યાર સુધીમાં સિટીમાં કુલ કેસ
111,445
અને  મૃત્યુઆંક 1629  છે. જીલ્લામાં રવિરવારે નવા 0 અને સોમવારે 1 કેસ મળી કુલ કેસ 32,106 અને મૃત્યુઆંક 485 છે.  સિટી-ગ્રામ્ય મળીને કુલ કેસનો આંક  143,551 અને  મૃત્યુઆંક 2114  છે. સિટીમાં 
બે દિવસમાં ચાર મળી 
109,775 અને ગ્રામ્યમાં  1 સાથે  31,609 મળીને કુલ   141,384 દર્દીઓ સાજા થયા છે. જયારે કોરોનામાં સિવિલમા 4 અને
સ્મીમેરમાં
1 દર્દીની હાલત ગંભીર છે.આ ઉપરાંત બે દિવસમાં
મ્યુકોર માઇકોસિસમાં નવી સિવિલમાં
1 દર્દી મળી 14 દર્દી સારવાર હેઠળ છે. 3 સર્જરી કરવામાં આવી
છે.અત્યાર સુધીમાં સિવિલમાં
46 અને સ્મીમેરમાં 25 મળી કુલ 71દર્દીઓ મોતને ભેટયા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s