ટ્રેનોમાં પાસ હોલ્ડરોને મંજૂરી ન મળતા આર્થિક ભારણથી કફોડી હાલત

-ટિકિટ
પાછળ રૃા.
3500થી 4500નો ખર્ચો થતો હોવાથી પગારનો મોટો હિસ્સો
ખર્ચાઇ જાય છે

સુરત, 

રોજિંદા
પ્રવાસીઓ માટે મેમૂ ટ્રેન શરૃ કરી દેવામાં આવી છે. પરંતુ આ ટ્રેનોમાં પાસ
હોલ્ડરોને મંજૂરી નહીં હોવાથી
,
એક આથક મોટું ભારણ પ્રવાસીઓ ઉપર આવ્યું છે. મંન્થલી સીઝન ટીકીટ
(એમએસટી) હોલ્ડરોને પણ ટિકિટ લેવી પડી રહી છે.

નોકરી
કે અન્ય કામકાજ માટે એક શહેરમાંથી બીજા શહેર જનારા નાનાં નાનાં વેપારીઓ અને કારીગર
વર્ગને ટિકિટ ખર્ચીને ટ્રેનમાં જવું પડતું હોવાથી
, ત્રણ ગણો વધારાનો ખર્ચ ઉપાડવો પડે છે.
જોકે અત્યારે માત્ર મેમુ ટ્રેનો શરૃ થઇ છે અને તેને કારણે સમય પણ વધારે બગડી રહ્યો
છે.

રેલવેનો
એક મહિનાનો પાસ રુ.
1200 આસપાસ થાય છે. પાસ હોલ્ડરોને અત્યારે ટ્રેનમાં પ્રવાસ નહિ કરી શકતાં
હોવાથી
, ટિકિટ પાછળ રુ. 3500થી 4500નો ખર્ચો થઈ જાય છે. ટિકિટ પાછળ પગારનો મોટો હિસ્સો ખર્ચાઈ રહ્યો છે એમ
રોજિંદા પ્રવાસી ચિરાગભાઇએ જણાવ્યું હતું. જોકે
, દક્ષિણ
ગુજરાતના જુદા જુદા શહેરો અને ગામડાઓમાંથી સુરત રોજીરોટી માટે આવતા કારીગર અને
નોકરિયાત વર્ગ અત્યારે નાછૂટકે એસટી બસનો પાસ કઢાવીને પ્રવાસ કરી રહ્યાં છે.
એસ.ટી.નો પાસનો ખર્ચ રેલવેના પાસ જેટલો જ થઈ રહ્યો છે.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s