ઉકાઇ ડેમની સપાટીમાં 10 દિવસમાં અડધો ફુટનો ઘટાડો થતા ચિંતા

– ગત બે વર્ષના રૃલ લેવલ 335 કરતા હાલ ડેમની સપાટી 10 ફુટ ઓછી 325.35 ફુટઃ ખેતીપાક માટે પાણી આપી શકાશે
નહી

       સુરત

દક્ષિણ
ગુજરાતના ખેડુતો અને લોકોની જીવાદોરી સમાન ઉકાઇ ડેમની સ્થિતિ આજે એવી બની છે કે ગત
બે વર્ષ અને રૃલલેવલ કરતા આજે સપાટી
10 ફૂટ ઓછી છે. તેમાંય વરસાદ નહીં વરસતા ખેતીપાક માટે સતત પાણી છોડવાના
કારણે છેલ્લા દસ દિવસમાં ઉકાઇ ડેમની સપાટીમાં અડધો ફૂટનો ઘટાડો થતા ખેડુતો અને
ડેમના સતાધીશોની ચિંતામાં વધારો થયો છે.

ઉકાઇ ડેમમાં
જુન મહિનામાં પાણીની આવક શરૃ થતા ત્યારે સપાટી
313.50 ફૂટ હતી. ત્યારબાદ આજની તારીખે 11.85 ફૂટ વધીને આજે મોડી સાંજે 325.35 ફૂટ થઇ છે. જયારે ઉકાઇ
ડેમના કેચમેન્ટમાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ
25 ઇંચ જ વરસાદ નોંધાયો
છે. ગત બે વર્ષ
2019 અને 2020  માં આ ઓગસ્ટ મહિનામાં આજની તારીખે સપાટી 335 ફૂટ હતી. અને આજનું રૃલલેવલ પણ 335 ફૂટ છે. આમ હાલની
ઉકાઇ ડેમની સ્થિતિ જોતા છેલ્લા બે વર્ષ અને રૃલલેવલ કરતા ડેમ
10 ફૂટ ખાલી છે. અને અત્યાર સુધી ડેમ 60 ટકા જેટલો જ ભરાયો
છે.

<

p class=”12News”>ઉકાઇ ડેમ
335 ફૂટ સુધી
ભરાઇ તો આખુ વર્ષ પીવાના પાણી માટે અને ખેતીપાક માટે પુરતા પ્રમાણમાં મળી રહે છે. આ
સ્થિતિ જોતા હાલ
10 ફૂટ ડેમ ખાલી છે. અને હવે એકાદ મહિનો વરસાદી
માહોલ રહેશે. આવી સ્થિતિ વચ્ચે ઉકાઇ ડેમમાંથી સતત પાણી છોડવાના કારણે સપાટી ઘટી રહી
છે. ગત છ ઓગસ્ટના રોજ ઉકાઇ ડેમની સપાટી ૩૨૫.૯૫ ફૂટ નોંધાઇ હતી. અને દસ દિવસમાં અડધો
ફૂટ ઘટીને
325.35  ફૂટ
થઇ છે. આ કારણે ખેડુતો અને ઉકાઇ ડેમના સતાધીશો ચિંતિત છે. જો એક મહિનો પુરતો વરસાદ
નહીં આવશે તો ખેતીપાક માટે પુરતા પ્રમાણમાં પાણી આપી શકાશે નહીં. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s