સુરત: એક હાથ અનેક બંધન કાર્યક્રમ હેઠળ 7000 હજાર સૈનિકોના હાથે રાખડી બાંધવાના અભિયાનની સુરતથી શરૂઆત


– વિધવા મહિલાઓ અને દિવ્યાંગોને રોજગાર મળી રહે તે માટે તેમની પાસેથી જ રાખડીઓ બનાવડાવી, બોર્ડર પર પણ જવાનોના બાંધશે રક્ષાસૂત્ર

સુરત,તા.15 ઓગષ્ટ 2021,રવિવાર

રક્ષા આપણા રક્ષકોની જેવા સૂત્ર સાથે સુરત ની સંસ્થા દ્વારા એક અનોખી પહેલ કરવામાં આવી છે. સંસ્થા દ્વારા એક હાથ અનેક બંધન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ થકી આપની રક્ષા કરનારા પોલીસ જવાનો થી માંડીને સીમા પર તૈનાત 7000 જવાનોને રક્ષા સૂત્ર બાંધવામાં આવશે. જેની શુરૂઆત આજરોજ સુરત ખાતેથી કરવામાં આવી હતી. આજ રોજ સંસ્થાની બહેનો દ્વારા આર્મી જવાન, પોલીસ જવાન અને એનસીસી કેસેટ્સને સન્માનિત કરવા સાથે જ તેમના હાથ પર રાખડીઓ બાંધવામાં આવી હતી. 

આ અંગે માહિતી આપતા રીતુ રાઠી એ જણાવ્યું હતું કે દેશના રક્ષકોને સન્માનિત કરવા સાથે જ તેમની રક્ષા ની કામના કરવા માટે આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સમગ્ર આયોજનમાં 7000 હજાર રાખડીઓ બાંધવામાં આવનાર છે. સાથે જ વિધવા સ્ત્રીઓ અને દિવ્યાંગોને રોજગાર મળી રહે તે માટે આ તમામ રાખડીઓ તેમની પાસેથી જ બનાવડાવી છે. આજ રોજ સુરતથી આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ વડોદરા ખાતે પણ આવી જ રીતે રક્ષકોને રાખડીઓ બાંધવામાં આવશે. ત્યાર બાદ સંસ્થાની ચાર બહેનો બોર્ડર પર જશે અને જવાનોની કલાઈ પર રક્ષા સૂત્ર બાંધવામાં આવશે. દર વર્ષે આપણે ભાઈઓને રાખડી બાંધીએ છીએ ત્યારે આપણી રક્ષા કરતા જવાનો પણ આપણા ભાઈઓ જ છે ત્યારે આ વખતે ઘરના ભાઈઓના બદલે દેશના ભાઈના રાખડી બાંધી તેમની રક્ષા માટેની કામના કરવામાં આવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s