કોરોનામાં સિટીમાં એક અને ગ્રામ્યમા બે કેસ : ચારને રજા અપાઇ

મ્યુકોર
માઇકોસિસમાં નવો1 કેસ
: બે દર્દી સર્જરી થઇ

        સુરત:

આરોગ્ય
વિભાગ પાસેથી મળેલી વિગત મુજબ  કોરોનામાં
શનિવારે સિટીમા નવા
1 કેસ નોધાયા છે. જે માત્ર 
કતારગામમાં ઝોનમાં  છે. જયારે
બાકીના તમામ ઝોનમાં એક પણ કેસ નોંધાયા નથી.

અત્યાર
સુધીમાં સિટીમાં કુલ કેસ
111,442 અને  મૃત્યુઆંક 1629  છે. જીલ્લામાં નવા 2 કેસ મળી કુલ કેસ 32,105 અને મૃત્યુઆંક 485 છે.  સિટી-ગ્રામ્ય મળીને કુલ
કેસનો આંક 
143,547અને  મૃત્યુઆંક 2114  છે. સિટીમાં 
આજે 
4
મળી 
109,771 અને
ગ્રામ્યમાં 
0  સાથે  31,608 મળીને કુલ   141,379 દર્દીઓ સાજા થયા છે. જયારે કોરોનામાં સિવિલમા 2 અને
સ્મીમેરમાં
1 દર્દીની હાલત ગંભીર છે.આ ઉપરાંત મ્યુકોર
માઇકોસિસમાં સંપડાયેલા બે દર્દીની નવી સિવિલમાં સર્જરી કરવામાં આવી છે.જયારેે
સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં નવા એક દર્દી સાથે
3 દર્દી સારવાર હેઠળ
છે. અત્યાર સુધીમાં સિવિલમાં
45 અને સ્મીમેરમાં25 મળી કુલ 70 દર્દીઓ મોતને ભેટયા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s