સુરત: ફાસ્ટ ફુડના યુગમાં શિતળા-સાતમમાં પણ ફાસ્ટફુડનું ચલણ


– રાંધણછઠની પરંપરાગત રસોઈથી લોકો દુર ભાગતાં ઠંડા આધુનિક ફુડની એન્ટ્રી

– વડાં, પુરી, પાત્રા અને શ્રીખંડને બદલે પાણીપુરી, સેન્ડવીચ અને કોકો- લસ્સી જેવી વાનગીઓની બોલબાલા 

સુરત,તા.13 ઓગષ્ટ 2021,શુક્રવાર 

લોકોની વ્યસ્તતા અને ખાવાનું બનાવવાની કળાકુટના કારણે રાંધણ છઠનો તહેવાર માત્ર પુજાનો બની ગયો છે. ગેસ-ચુલાની પુજા કર્યા બાદ મોટા ભાગના સુરતીઓ શિતળા-સાતમના દિવસે પરંપરાગત ખોરાક ખાવાના બદલે ઠંડા આધુનિક ફુડ તરફ વળી રહ્યાં છે. સુરતીઓ શિતળા સાતમના  દિવસે  મગ-પુરી, વડા-પાત્રા કે શિખંડના બદલે પાણીપુરી અને સેન્ડવીચ જેવી ઠંડી વાનગીઓ ખાઈને તહેવારની ઉજવણી કરી રહ્યાં છે.  હાલના ફાસ્ટ યુગ સાથે ફાસ્ટફુડનું ચલણ એટલી હદે વધી રહ્યું છે કે તહેવારોની ઉજવણીમાં પણ પરંપરાગત વાનગીનું સ્થાન આ ફાસ્ટ ફુડ લઈ રહ્યાં છે. લોકો ફાસ્ટ ફુડ તરફ દોડી રહ્યાં છે પરંતુ આધુનિકતા છતાં પણ શિતળા સાતમના દિવસે સુરતીઓ ઠંડો ખોરાક આરોગવાનું ચુકતાં નથી. 

શ્રાવણ માસની શરૂઆત સાથે હિન્દુ તહેવારોની વણઝાર શરૂ થઈ જાય છે. પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં રાંધણ  છઠ અને શિતળા સાતમ બે મહત્વના તહેવાર છે. સુરતમાં રાંધણ છઠ અને શિતળ-સાતમના બે તહેવારની ઉજવણી થાય છે. આજે નાગપાંચમ અને રાંધણ છઠ બન્ને તહેવાર છે તેથી આવતીકાલે મોટા ભાગના લોકો શિતાળા સાતમની ઉજવણી કરશે. પહેલાના દિવસોમાં રાંધણ છઠનો તહેવાર હોય એટલે ઘરમાં વડાં, પુરી, લાડવાં, પાત્રા, શ્રીખંડ, મગ-મઠ સહિતના અનેક વ્યંજનો બનાવતાં હતા અને તે વ્યજંય બીજા દિવસે એટલે શિતળા સાતમના દિવસે ખાતા હતા. પરંતુ સમયની સાથે સાથે હવે તહેવારની ઉજવણમાં પણ બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે.

મોટા ભાગના લોકો રાંધણછઠની પરંપરાત વાનગીથી દુર ભાગી રહ્યાં છે પરંતુ બીજા દિવસે ઠંડો ખોરાક ખાવાનું ચુકતા નથી. જોકે, શિતળા સાતમમાં પરંપરાગત ખોરાકને બદલે છેલ્લા ઘણાં વર્ષોથી પાણી પુરી, ભેળ, દહીપુરી, દહી વડાં, સેન્ડવીચ જેવી વાનગી લોકો આરોગીને શિતળા સાતમની ઉજળળણી કરી રહ્યાં છે. જયારે શ્રીખડ અને લાડુને બદલે લોકો કોલ્ડ કોકો અને લસ્સી તથા બંગાળી મીઠાઈનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છે. શિતળા સાતમના દિવસે બાળકો આવો ઠંડો ફાસ્ટફુડનો ખોરાક ખાઈ છે તેથી વડિલો તહેવારની ઉજવણી થઈ તેવો સંતોષ વ્યકત્ત કરે છે. 

હજી પણ અનેક ઘરોમાં પરંપરાગત વ્યંજન બને છે

મોટા ભાગના સુરતીઓ રાંધણ છઠની વાનગી તૈયાર લાવતાં થયાં અને શિતળા સાતમના દિવસે રેડીમેડ ઠંડો ફાસ્ટ ફુડ ખાઈ રહ્યાં છે. પરંતુ અનેક સુરતીઓ એવા છે જેઓના ઘરમાં આજે પણ રાંધણ છઠ અને શિતળા સાતમના તહેવારની ઉજવણી પરંપરાગત રીતે થાય છે. આજે પણ કેટલાક પરિવારો રાંધણ છઠમાં મગ-મઠ અને શ્રીખંડ પુરી, વડાં લાડવાં જેવા વ્યંજન બનાવી રહ્યાં છે અને આરોગી પણ રહ્યાં છે. આજે પણ કેટલાક જુના સુરતીઓ છે જેઓ શિતળા સાતમના દિવસે ગરમ પાણીનો ઉપયોગ ન્હાવામાં કરતાં નથી. અને ચાના શોખીન સુરતીઓ ચા પણ શિતળા સાતમના દિવસે ઠંડી જ પીવે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s