સુરત: અંજની એસ્ટેટમાં કારીગર વર્ગ વેક્સિન લેવા માટે સવારના 5 વાગ્યાથી લાઈનમાં ઉભા રહે છે

સુરત,તા.12 ઓગસ્ટ 2021,ગુરુવાર

અંજની ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટમાં વેક્સિન લેવા માટે કારીગર વર્ગ વહેલી સવારના પાંચ વાગ્યાથી લાઈનમાં ઉભા રહે છે. વેક્સિન માટેની જાગૃતિ કારીગર વર્ગમાં આવી છે. પરિણામે રોજેરોજ વેક્સિન લેનારાઓની સંખ્યા વધી રહી છે.

વેક્સિન મુકાવવા માટે આવતાં, કારીગરોને તકલીફ નહીં પડે તે માટે નાસ્તા અને પાણીની બોટલની વ્યવસ્થા ઉદ્યોગકારો તરફથી ઉભી કરવામાં આવી છે. આજે સવારથી બપોર સુધીમાં 1700 જેટલાં કારીગરને ટોકન આપવામાં આવ્યાં હતાં. જ્યારે 7 વાગ્યે નાસ્તો આપવાનું ચાલુ કરવામાં આવ્યું હતું. અંદાજે 700 જેટલા કારીગરને નાસ્તો આપવામાં આવ્યો હતો, એમ અંજની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટના પ્રમુખ વિજય માંગુકિયાએ કહ્યું હતું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s