લોકાર્પણના એક માસ બાદ પણ મગોબના મલ્ટીલેવલ પાર્કિંગને તાળા


લોકો માટે
પાર્કિંગ પંદર દિવસમાં ખુલ્લુ નહી કરાય તો જાતે જ ખૂલ્લું કરી દેવાની કોંગ્રેસની ચીમકી

        સુરત,

સુરત મ્યુનિ. તંત્રએ વરાછા-એ
ઝોનમાં ટ્રાફિક-પાર્કિંગની સમસ્યા દુર કરવા માટે એક મલ્ટીલેવલ પાર્કિંગ બનાવ્યું હતું.
આ પાર્કિંગનું મોટા ઉપાડે ૬ જુલાઈના રોજ લોકાપર્ણ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. ભાજપ શાસકોએ
લોકાપર્ણ કરીને ફોટો શેશન કરાવીને વાહવાહ મેળવી લીધી હતી પરંતુ કોઈક કારણસર તાળા મારી
દેવાયા છે.

લોકો માટે મલ્ટીલેવલ પાર્કિંગ બનાવાયા
બાદ તેનું લોકાપર્ણ કરીને તાળા મારી દેવાતા કોંગ્રેસે આવેદનપત્ર આપ્યું છે. પંદર દિવસમાં
જો પાલિકા તંત્ર તાળા નહીં ખોલે તો કોંગ્રેસ તાળા તોડીને પાર્કિંગ લોકો માટે ખુલ્લુ
મુકી દેશે તેવી ચીમકી આપી છે.

સુરત મ્યુનિ.ના વરાછા ઝોનમાં ટ્રાફિકની
સમસ્યા નિવારવા માટે પાલિકાએ મલ્ટીલેવલ પાર્કિંગ અને શાકભાજી માર્કેટ બનાવ્યું છે.
ટી.પી. સ્કીમ નંબર ૫૩( મગોબ-ડુંભાલ)માં ફાઈનલ પ્લોટ નંબર ૮૮ ખાતે આ પ્રકલ્પ બનાવ્યો
છે. આ પ્રકલ્પ બનાવ્યા બાદ ૬ જુલાઈ ૨૦૨૧ના રોજ મેયર હેમાલી બોઘાવાલાના અધ્યક્ષ સ્થાને
અને સાંસદ સી.આર. પાટીલના મુખ્ય મહેમાન પદે 
લોકાપર્ણ કરી દેવામા આવ્યું હતું. આ લોકાપર્ણ સાથે ભાજપ શાસકોએ ફોટોસેશન પણ
કર્યું હતું. ભાજપ શાસકોએ ફોટો સેશન કરીને માર્કેટ અને મલ્ટીલેવલ પાર્કિગ ખુલ્લુ જાહેર
કરી દીધું હતું પરંતુ બીજા દિવસથી જ અહી તાળા લાગી ગયાં છે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>એક માસ પહેલાં શાક માર્કેટ અને મલ્ટીલેવલ  પાર્કિંગને તાળા લાગી ગયાં હોવાથી તેનો લોકો ઉપયોગ
કરી શકતાં નથી અને સમસ્યા વધી રહી છે. આ અંગે કોંગ્રેસે આજે પાલિકામા આવેદન પત્ર આપીને
પંદર દિવસમાં મલ્ટીલેવલ પાર્કિંગ અને શાક માર્કેટ ખુલ્લી મુકવા માટેની મગણી કરી છે.
જો પાલિકા તંત્ર પંદર દિવસમાં આ માર્કેટ ખુલ્લુ નહીં મુકે તો કોંગ્રેસ તાળા તોડીને
માર્કેટ તથા મલ્ટીલેવલ પાર્કિંગ લોકોના હિત માટે 
ખુલ્લુ મુકી દેશે તેવી ચીમકી આપી છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s