ધો-8 ના વિદ્યાર્થીઓને બોલાવનાર ગજેરા સ્કૂલને રૃા.10 હજાર દંડ

– કોવિડ
ગાઇડલાઇન
, સરકારના
પરિપત્રનો અમલ નહી કરવા બદલ દંડ ફટકારી 
વાલીઓનો રોષ ઠારવા પ્રયાસ

       સુરત

રાજય
સરકારની સ્પષ્ટ સુચના હોવા છતા ધોરણ-
8 ના વિદ્યાર્થીઓને સ્કુલે બોલાવનારા કતારગામની ગજેરા વિદ્યાલય સ્કુલને
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ વખતોવખત રાજય સરકારે બહાર પાડેલા પરિપત્રનું  ઉલ્લધન કરવા બદલ રૃા.
10 હજારનો
દંડ ફટકારાયો હતો.

<

p class=”12News”>કોરોનાની
મહામારીના કારણે રાજય સરકારે ધોરણ
9 થી 12 ના વર્ગો જ શરૃ કર્યા છે.પ્રાથમિક સ્કુલોને
શરૃ કરવાની મંજુરી આપી નથી.તેમ છતા કતારગામ ગજેરા વિદ્યાલય સ્કુલના સંચાલકોએ ધોરણ-૮
ના વિદ્યાર્થીઓને બોલાવતા વાલીઓએ ભારે હોબાળો મચાવી સ્કુલ બંધ કરાવી દીધી હતી.
ત્યારબાદ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ નોટીસ ફટકારી હતી. આ નોટીસ પછી પણ વાલીઓમાં ભારે
વિરોધ જોતા આજે સુરત જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી એચ.એચ.રાજયગુરૃએ સ્કુલને કોરોનાની
મહામારીમાં વખતો વખત રાજય સરકારે જે પરિપત્રો જાહેર કર્યા હતા. તે પરિપત્રના ભંગ
બદલ રૃા
10,000 નો દંડ ફટકારતો હુકમ કર્યો હતો. જો આ દંડ નહીં
ભરશે તો આગામી દિવસોમાં સ્કુલની માન્યતા રદ કરવા સુધીની કાર્યવાહી થઇ શકશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s