સુરતમાં 88 ટકા જમીનમાં ડાંગર, સોયાબીન, શાકભાજીના પાકોનું વાવેતર

– છેલ્લા
ત્રણ વર્ષમાં
1.20 લાખ હેકટરમાં વાવેતર થાય છે આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં 1.06  હેકટર જમીનમાં વાવેતર થયુ

         સુરત

સુરત
શહેર અને જિલ્લામાં મેઘરાજાના રીસામણા વચ્ચે ૩૯૧૫૧ હેકટરમાં ડાંગર
, ૮૯૭૯ હેકટરમાં સોયાબીન,
તુવેર, શાકભાજી તેમજ અન્ય પાકો મળીને અત્યાર સુધીમાં
કુલ ૧.૦૬ લાખ હેકટર જમીનમાં વાવેતર થયુ છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષના વાવેતર જોતા ૮૮ ટકા
જમીનમાં વાવેતર થયુ છે.

આ વર્ષે
ચોમાસાની વિધિવત શરૃઆત થયા બાદ જુન મહિનામાં મેઘરાજા ઝાઝો વરસ્યા ના હતા. ત્યારબાદ
જુલાઇ મહિનામાં મેઘ મહેર જોવા મળતા ખેડુતોએ જોરશોરથી વાવેતર શરૃ કરી દીધુ હતુ. અને
ત્યારબાદ ઓગસ્ટ મહિનાથી તો મેઘરાજા સાવ રીસાઇ ગયા હોઇ તેમ ખેતીપાક પુરતો પણ વરસાદ
વરસતો નથી. વરસાદના બદલે તાપ પડી રહ્યો છે. જેના કારણે ખેડુતો ચિંતિત થઇ ઉઠયા છે
કે જો વરસાદ નહીં વરસશે તો ખેતીપાકનું શુ થશે
?

<

p class=”12News”>આવી
સ્થિતિ વચ્ચે સુરત શહેર અને જિલ્લામાં ચોમાસાની ઋતુમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ ૧.૦૬
લાખ હેકટર જમીનમાં વાવતેર થઇ ચૂકયુ છે. જેમાં 
૩૯૧૫૧ હેકટરમાં ડાંગર
,
૮૯૭૯ હેકટરમાં સોયાબીન, ૧૭૧૪૨ હેકટરમાં
શાકભાજી
, ઘાસચારો ૧૨૦૯૨ હેકટરમાં વાવેતર થયો છે. છેલ્લા ત્રણ
વર્ષમાં સુરત જિલ્લામાં ૧.૨૦ લાખ હેકટર જમીનમાં ચોમાસાનો પાક લેવાય છે. આ વર્ષે
અત્યાર સુધીમાં ૮૮ ટકા જ વાવેતર થયુ છે. અને જો વરસાદ નહીં આવશે તો આ પાકમાં પાણીનો
પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થશે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s